Zeznania podatkowe za 2018 rok

Przypominamy, że 30.04.2019 jest ostatecznym terminem złożenia rocznych zeznań podatkowych!   Z podatku dochodowego rozliczyć się muszę osoby prowadzące działalność gospodarczą, pracujące na etacie jak również te, które uzyskują przychody z umów cywilno-prawnych. Ogólnie mówiąc, wszyscy Ci którzy uzyskują przychody. Do końca kwietnia mamy czas by złożyć w odpowiednim Urzędzie Skarbowym następujące rozliczenia roczne: PIT-36…

Czytaj więcej...

Sprzedaż mieszkania – zmiany 2019

Od stycznia 2019 roku zmieniły się zasady opodatkowania dochodów ze sprzedaży nieruchomości. Dochody ze sprzedaży mieszkania po upływie pięciu lat od jego nabycia są zwolnione z podatku dochodowego. W przypadku wcześniejszej sprzedaży można uniknąć zapłaty podatku przeznaczając dochody uzyskane na własne cele mieszkaniowe. Od 2019 roku, termin ten został wydłużony do trzech lat. Wymagane jest…

Czytaj więcej...

Twój e-PIT

Od 15.02.2019 działa Twój e-PIT. Jest to nowy system przygotowany przez Krajową Administrację Podatkową do składania rocznych zeznań podatkowych.    Kto może z niego skorzystać rozliczając dochody za 2018 rok: >  podatnicy rozliczający się z dochodów na formularzu PIT-37 (z umów o pracę, zlecenia, o dzieło) >  podatnicy rozliczający się z dochodów na formularzu PIT-38…

Czytaj więcej...

Odwieszenie działalności gospodarczej

Działalność gospodarczą można wznowić w każdym momencie, nie wcześniej jednak niż 30 dni po zawieszeniu. Wznowienie zgłasza się  do właściwego rejestru, działalność jednoosobową do CEIDG, spółkę cywilną do CEIDG i GUS, pozostałe spółki do KRS. Wznowienie spółki w KRS, powinno się zrobić najpóźniej 24 miesiące od zawieszenia. Zanim złoży się wniosek, musi zostać podjęta odpowiednia…

Czytaj więcej...

CERTYFIKATY REZYDENCJI PODATKOWEJ OD 01.01.2019

CERTYFIKATY REZYDENCJI PODATKOWEJ OD 01.01.2019 Nowe przepisy przewidują możliwość posługiwania się przez płatników podatku u źródła od dochodów uzyskiwanych przez osoby niemające siedziby w Polsce kopiami certyfikatów rezydencji. Od 1 stycznia 2019 r. ustawodawca zezwolił na posługiwanie się kopią certyfikatu rezydencji w celu potwierdzenia siedziby kontrahenta, ale tylko wtedy, jeśli łącznie zostaną spełnione poniższe warunki:…

Czytaj więcej...