Nowa Tarcza 6.0

Tarcza 6.0 to kolejna pomoc finansowa dzięki której można uzyskać dodatkowe świadczenie postojowe, jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe, zwolnienie z obowiązku opłacania składek. Od 16 grudnia o dodatkowe świadczenie postojowe mogą również wystąpić prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, kodem: 55.10.Z – hotele i podobne obiekty zakwaterowania, 79.12.Z – działalność organizatorów turystyki,…

Czytaj więcej...

SPÓŁKI KOMANDYTOWE PODATNIKIEM CIT

Od 1 stycznia 2021 r. wszystkie spółki komandytowe mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej staną się podatnikami CIT. Nowe regulacje sprawią, że osiągane w ramach tej działalności dochody będą opodatkowane w pierwszej kolejności przez spółkę (CIT). Dalsze opodatkowanie nastąpi w momencie dystrybucji zysku do wspólników – komplementariuszy i komandytariuszy (CIT lub PIT). Przepisy przejściowe…

Czytaj więcej...

Czynny żal dla JPK V7 – kiedy należy stosować?

Od 1 października 2020 roku nowy JPK_V7 obowiązuje wszystkich czynnych podatników VAT. Strukturę tę powinno się przesłać elektronicznie na serwery Ministerstwa Finansów w terminie do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. W sytuacji, gdy dzień ten przypada w weekend lub święto, ulega przesunięciu na najbliższy dzień roboczy. Jak należy postępować, w momencie gdy podatnik nie…

Czytaj więcej...

Dlaczego otrzymałeś potwierdzenia salda? co z tym zrobić?

Potwierdzenie salda wynika z obowiązku corocznego przeprowadzenia inwentaryzacji należności (art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości). Konieczność taka spoczywa na wierzycielu i polega na wysłaniu prośby o potwierdzenie stanu należności do dłużnika, którzy go potwierdzają lub zgłaszają zastrzeżenia. Ustawa nie przewiduje tak zwanego milczącego potwierdzenia salda. Oznacza to, że jeśli nie odpowiesz na…

Czytaj więcej...

TARCZA ANTYKRYZYSOWA 5.0

Tarcza 5.0 to kolejna pomoc finansowa dla przedsiębiorców z branży turystycznej oraz firm ściśle z tą branżą powiązanych. Nowa ustawa wprowadza zwolnienie z opłacania wszystkich składek ZUS społecznych oraz składki zdrowotnej za miesiąc lipiec, sierpień oraz wrzesień 2020r oraz daje możliwość ubiegania się o świadczenia postojowe. Zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień…

Czytaj więcej...