Ulga badawczo-rozwojowa to narzędzie, które może przynieść realne korzyści finansowe dla przedsiębiorców, którzy inwestują w innowacje i rozwój. Jakie zasady rządzą tym mechanizmem, kto może z niego skorzystać i jakie projekty kwalifikują się do ulgi B+R? Wielu przedsiębiorców zastanawia się także, jak obliczyć tę ulgę i jakie są procedury ubiegania się o nią. Prowadzenie biznesu to nie zawsze łatwe zadanie, zwłaszcza w tych trudnych czasach. Jednak ulga B+R to nie tylko skomplikowane obliczenia i formalności, to przede wszystkim inwestycja w przyszłość Twojego biznesu. Jak zatem w praktyce wygląda ulga B+R? Objaśnienia znajdziesz w tym artykule!

Ulga B+R – co to jest?

Ulga badawczo-rozwojowa, znana również jako ulga B+R, jest jednym z najważniejszych instrumentów wspierających działalność innowacyjną firm. Ulga ta pozwala na odliczenie od wysokości dochodu uzyskanego z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej części wydatków poniesionych na działalność badawczo-rozwojową. Jest to szczególnie korzystne dla firm, które inwestują w nowe technologie, usprawnienia procesów produkcyjnych czy rozwój nowych produktów. Aktualnie wiąże się to także z możliwością dwukrotnego zaliczenia niektórych wydatków do kosztów uzyskania przychodów

W przypadku korzystania z ulgi B+R istotne jest zrozumienie, jakie wydatki kwalifikują się do odliczenia. Do najważniejszych należą: wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w prace B+R, koszty materiałów i surowców, usług doradczych, koszty badań i analiz czy odpisy amortyzacyjne do określonych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w działalności B+R. Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie wydatki związane z działalnością badawczo-rozwojową mogą być odliczone.

Podstawą do skorzystania z ulgi B+R jest prowadzenie działalności gospodarczej i ponoszenie wydatków na działalność badawczo-rozwojową. Ulga ta przysługuje zarówno małym, średnim jak i dużym przedsiębiorstwom. Poniżej przedstawiamy listę kroków, które należy podjąć, aby skorzystać z ulgi B+R:

 1. Zidentyfikowanie projektów badawczo-rozwojowych w firmie.
 2. Dokonanie analizy wydatków związanych z tymi projektami.
 3. Przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, potwierdzającej poniesione wydatki.
 4. Złożenie odpowiednich deklaracji podatkowych.

Kto może skorzystać z ulgi badawczo-rozwojowej?

Ulga ta jest dostępna zarówno dla mikro, małych, średnich, jak i dużych przedsiębiorstw. Niezależnie od wielkości firmy, kluczowe jest prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej. Przykładowo, firma zajmująca się produkcją oprogramowania, która inwestuje w rozwój nowych technologii, może skorzystać z ulgi B+R oraz instrumentów uzupełniających takich jak np. ulgi na zatrudnienie innowacyjnych pracowników.

Ulga badawczo-rozwojowa

Jakie projekty kwalifikują się do ulgi B+R?

Przy wyborze projektów kwalifikujących się do ulgi B+R, kluczowe jest zrozumienie, że muszą one spełniać określone kryteria. Projekty muszą być innowacyjne, co oznacza, że muszą wprowadzać nowe lub znacząco ulepszone produkty, procesy lub usługi. Ponadto muszą one prowadzić do zwiększenia wiedzy lub umiejętności w dziedzinie nauki, technologii lub innowacji.

Wśród projektów, które mogą skorzystać z ulgi B+R, można wymienić:

 • Projekty badawcze – te, które prowadzą do nowych odkryć naukowych lub technologicznych.
 • Projekty rozwojowe – te, które wykorzystują wyniki badań do tworzenia nowych produktów, procesów lub usług.
 • Projekty eksperymentalne – te, które testują nowe koncepcje, pomysły lub hipotezy w praktyce.

Ważne jest, aby pamiętać, że nie wszystkie projekty są kwalifikowane. Projekty, które nie przynoszą żadnej wartości dodanej w zakresie wiedzy lub innowacji, nie są zazwyczaj brane pod uwagę.

Ulga B+R koszty kwalifikowane

Obliczanie ulgi B+R nie jest skomplikowanym procesem, ale wymaga dokładności i zrozumienia zasad. Podstawą do obliczeń jest wartość kosztów kwalifikowanych, które zostały poniesione na działalność badawczo-rozwojową. Co to są koszty kwalifikowane? Ulga na badania i rozwój zalicza do nich między innymi:

 • wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w projekty B+R, 
 • koszty materiałów i środków trwałych,
 • koszty ekspertyz, opinii, porad i usług analogicznych. 

Ile wynosi ulga B+R? Przepisy jasno określają wysokość ulgi na działalność badawczo rozwojową. Informacje na ten temat znajdziemy również na oficjalnej stronie rządowej:

 • 200% kosztów kwalifikowanych – gdy przedsiębiorca ma status centrum badawczo-rozwojowego i jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców;
 • gdy osoba ma status centrum badawczo-rozwojowego i nie jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą:
  • 100% kosztów uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego,
  • 200% pozostałych kosztów kwalifikowanych;
 • 100% kosztów kwalifikowanych – w przypadku pozostałych podatników.

Ulga na B+R jest ulgą od podstawy opodatkowania, a nie od podatku do zapłaty. Oznacza to, że kwota ulgi jest odejmowana od dochodu, a nie od kwoty podatku do zapłaty.

Jeśli nie wiesz, jak prawidłowo podejść do kwestii kosztów kwalifikowanych oraz jak obliczyć wysokość ulgi zgłoś się do naszego biura rachunkowego Open Profit, w którym świadczymy usługi księgowe online. Oferujemy długotrwałą współpracę dla mikro i małych przedsiębiorstw, a tym również tych, co prowadzą działalność badawczo-rozwojową. W naszej ofercie znajdziesz zarówno pomoc w założeniu firmy, jak i pełną obsługę kadrowo-płacową niezależnie od branży. Oprócz tego zajmujemy się między innymi określaniem podstawy opodatkowania wydatków związanych z prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych. Wiemy także jak skutecznie zabrać się za przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej.

 

Skontaktuj się z nami!

 

Ulga B+R – księgowanie

Podstawowym krokiem w procesie ubiegania się o ulgę badawczo-rozwojową jest odpowiednie przygotowanie i dokumentacja projektu. Projekt musi spełniać kryteria, jakie narzuca ulga na działalność badawczo-rozwojową. Niezbędne jest również dokładne określenie kosztów związanych z projektem, które będą podstawą do obliczenia ulgi.

Ważnym elementem procedury jest wyodrębnienie kosztów działalności B+R w księgach rachunkowych Jeśli przedsiębiorstwo prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów, konieczne jest uwzględnienie działalności badawczo-rozwojowej w kolumnie 16. Na koniec roku koszty te należy zsumować.

Ulga B+R

Ulga B+R – przykłady

Ulga badawczo-rozwojowa jest niezwykle przydatnym narzędziem dla przedsiębiorców, którzy inwestują w innowacje. Przykładowo, firma działająca w sektorze IT, która tworzy nowe oprogramowanie, może skorzystać z ulgi B+R, obniżając tym samym koszty związane z procesem twórczym. Innym przykładem może być przedsiębiorstwo z branży biotechnologicznej, które prowadzi badania nad nowymi lekami. W obu przypadkach ulga B+R pozwala na znaczne zmniejszenie wydatków, co przekłada się na większą konkurencyjność firmy na rynku. Ulga B+R może korzystnie wpłynąć także na:

 • obniżenie kosztów – dzięki uldze B+R, firmy mogą obniżyć koszty związane z prowadzeniem badań i rozwoju;
 • wspieranie innowacji – ulga B+R zachęca przedsiębiorstwa do inwestowania w nowe technologie i rozwiązania, co przekłada się na rozwój gospodarki;
 • wspieranie start-upów – młode firmy, które często nie mają dużych zasobów finansowych, mogą skorzystać z ulgi B+R, aby przyspieszyć rozwój swoich produktów czy usług.

Ulga B+R – CIT

Jak w przepisach CIT kształtuje się ulga B+R? Podstawa prawna znajduje się w Ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych. W artykule 18d tej ustawy znajdziemy szczegółowe zapisy dotyczące definicji kosztów kwalifikowanych, działalności badawczo-rozwojowej oraz wysokości ulgi dostępnej dla poszczególnych podatników.

FAQ:

 1. Czy ulga B+R jest dostępna dla wszystkich rodzajów działalności?

Ulga B+R jest dostępna dla przedsiębiorców prowadzących działalność badawczo-rozwojową. Nie jest jednak dostępna dla wszystkich rodzajów działalności. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w przepisach prawa podatkowego.

 1. Czy istnieją jakieś ograniczenia co do wielkości projektów kwalifikujących się do ulgi B+R?

Nie ma konkretnych ograniczeń co do wielkości projektów kwalifikujących się do ulgi B+R. Ważne jest jednak, aby projekty te były związane z działalnością badawczo-rozwojową.

 1. Jak zastosowanie ulgi B+R może wpłynąć na przedsiębiorstwo?

Zastosowanie ulgi B+R przynosi wiele korzyści. Są to przede wszystkim:

 • obniżenie kosztów prowadzenia działalności,
 • zwiększenie konkurencyjności firmy na rynku,
 • pobudzenie innowacyjnych rozwiązań,
 • pobudzenie powstawania start-upów.