Polityka prywatności | openprofit.pl

Polityka prywatności

ZASADY OCHRONY I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NA STRONIE WWW.OPENPROFIT.PL

SPIS TREŚCI

1. Kim jesteśmy?

2. W jaki sposób zbieramy twoje dane osobowe?

3. W jakim celu oraz na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy twoje dane osobowe?

4. Jak długo przechowujemy twoje dane osobowe?

5. Kto jest odbiorcą twoich danych osobowych?

6. Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem twoich danych osobowych?

7. Czym jest prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych?

8. Czy twoje dane będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)?

1. KIM JESTEŚMY?

Administratorem danych osobowych jest Open Profit Drejling i Wspólnicy Sp. j., ul. Zwierzyniecka 3, 60-813 Poznań (kontakt: biuro_op@openprofit.pl).

2. W JAKI SPOSÓB ZBIERAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe zbieramy przede wszystkim bezpośrednio od Ciebie, np. wtedy, gdy przesyłasz do nas swoje zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego lub dzwonisz do nas.

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach konieczne do realizacji przez nas określonych czynności (np. udzielenie odpowiedzi na Twoje zapytanie przesłane przez formularz kontaktowy).

Twoje dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail) mogliśmy również pozyskać od kogoś z Twojej organizacji (np. przez dodanie Ciebie do wiadomości (DW) w ramach bieżącej korespondencji)

Na naszej stronie internetowej stosujemy pliki cookies i inne podobne technologie o czym więcej dowiesz się z Polityki cookies.

3. W JAKIM CELU ORAZ NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Jeśli zadasz nam pytanie lub zgłosisz wątpliwości za pośrednictwem formularza kontaktowego lub telefonicznie Twoje dane będziemy przetwarzać w celu udzielenia odpowiedzi, tak aby zapewnić Ci jak najlepsze doświadczenia z kontaktu z nami.

Jeśli nawiążemy kontakt mailowy będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu realizacji bieżącej korespondencji.

Podstawą przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes w tym, aby udzielać naszym klientom i użytkownikom strony pełnych informacji i zapewniać pozytywne doświadczenia z kontaktu z nami.

Jeśli wykupisz abonament na nasze usługi i nasza współpraca będzie kontynuowana Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zasadami dostępnymi na stronie https://uslugi.openprofit.pl/polityka-prywatnosci/.

4. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Jeśli prowadzisz z nami korespondencję Twoje dane będziemy przetwarzać do czasu udzielenia Ci wszystkich niezbędnych wyjaśnień.

Jeśli zadzwonisz do nas Twoje dane będziemy przetwarzać przez czas trwania połączenia.

Po wyżej wskazanym okresie Twoje dane możemy przechowywać dlatego, że nie minął jeszcze termin przedawnienia Twoich roszczeń.

5. KTO JEST ODBIORCĄ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Twoje dane ujawniamy innym podmiotom tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do zrealizowania świadczeń, które zamawiasz albo, gdy jest to konieczne dla naszego rozwoju i ulepszania naszej oferty. Są to zawsze podmioty wyspecjalizowane w danej dziedzinie, które świadczą dla nas profesjonalne usługi wspierające sprzedaż w naszym sklepie internetowym oraz sklepach stacjonarnych. Rodzaje podmiotów, którym możemy ujawniać Twoje dane to:

  • firmy świadczące dla nas usługi IT – dzięki temu możemy m. in. utrzymywać oprogramowania służące do prowadzenia strony internetowej itd.

W każdym przypadku, gdy ujawniamy Twoje dane innym podmiotom, dokonujemy tego w ramach obowiązujących przepisów. Jeśli nasi usługodawcy przetwarzają Twoje dane w naszym imieniu, muszą zapewnić gwarancje wdrożenia rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które będą chroniły Twoje dane osobowe i spełniały wymogi Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

6. JAKIE MASZ PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. Twoje prawa obejmują:

  • prawo dostępu do swoich danych osobowych i zasad ich ochrony
  • prawo do sprostowania danych
  • prawo do usunięcia danych
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  • prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych.

Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać poprzez kontakt z nami pod adresem e-mail: biuro_op@openprofit.pl lub pisząc na adres ul. Zwierzyniecka 3, 60-813 Poznań.

Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru na wskazany powyżej adres.

7. CZYM JEST PRAWO DO SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?

Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Sprzeciw możesz zgłosić wówczas, gdy ze względu na Twoją szczególną sytuację nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w określonym celu wynikającym z naszych prawnie uzasadnionych interesów.

Jeśli zgłosisz swój sprzeciw, nie będziemy już przetwarzać danych w celu, którego dotyczy Twój sprzeciw. Pamiętaj jednak, że w niektórych sytuacjach możemy mieć ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania Twoich danych, które będą miały pierwszeństwo wobec Twoich interesów, praw i wolności. W niektórych sytuacjach przetwarzanie Twoich danych może być również niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W takich przypadkach nie będziemy mogli uwzględnić Twojego sprzeciwu.

Sprzeciw możesz zgłosić na adres e-mail  biuro_op@openprofit.pl lub pisząc na adres ul. Zwierzyniecka 3, 60-813 Poznań.

8. CZY TWOJE DANE BĘDĄ PRZEKAZYWANE POZA TERYTORIUM EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG)?

Nie zamierzamy przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.