SLIM VAT 2

Od 1 października obowiązywać będzie podpisana przez prezydenta nowelizacja ustawy VAT. Poniżej informacje z czym wiązać się będą wprowadzone zmiany. umożliwienie podatnikom dokonania korekty rozliczenia podatku z tytułu importu towarów, bezpośrednio w deklaracji podatkowej, jeśli przy pierwotnym rozliczeniu przedsiębiorca popełnił błąd; wydłużenie z dwóch do trzech lat możliwości skorzystania z ulgi na złe długi; umożliwienie…

Czytaj więcej...

Mieszkasz za granicą i wynajmujesz mieszkanie w Polsce – Masz obowiązek opodatkować odsprzedaż mediów właściwą stawką podatku VAT.

Miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na nieruchomości jest miejsce, w którym położona jest nieruchomość czyli Polska. Nabywca usługi ma obowiązek rozliczenia podatku od towarów i usług (jako import usług), jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:a) usługodawcą jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, a w…

Czytaj więcej...

Obowiązek stosowania kas online od 1.07.2021

Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Nowy typ drukarek fiskalnych – kasy online – muszą zakupić w ściśle określonych terminach podatnicy wymienieni w art. 145b ust. 1 ustawy o VAT. Z dniem 1 lipca 2021 r. kolejna grupa przedsiębiorców…

Czytaj więcej...

Korzystny wyrok TSUE w sprawie VAT opublikowany

10 maja 2021 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej został opublikowany wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 18 marca 2021 (sygn. akt C-895/19) dotyczący opodatkowania podatkiem VAT wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i importu usług. Trybunał orzekł, że polskie przepisy ustawy o VAT skutkujące naliczeniem odsetek, gdy podatnik z winy dostawcy rozliczy WNT z opóźnieniem są niezgodne…

Czytaj więcej...

Rozliczenie subwencji z Tarczy Finansowej PFR 1.0

Przedsiębiorca, który w zeszłym roku otrzymał subwencję z Tarczy Finansowej PFR 1.0 już niedługo będzie zobowiązany do jej rozliczenia. Dokładny termin rozliczenia zależy od dnia, w którym otrzymał pomoc finansową z PFR. Oświadczenie o rozliczeniu subwencji finansowej należy złożyć nie wcześniej niż pierwszego dnia po upływie 12 miesięcy liczonych od dnia wypłacenia subwencji oraz nie później niż w terminie 10…

Czytaj więcej...