Zakładanie firmy przez obywatela Ukrainy

NUMER PESEL Założyć firmę w Polsce może każdy obywatel Ukrainy, który:– przebywa w Polsce legalnie oraz– posiada numer PESEL Na podstawie art. 4 ust. 18 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) stworzono wzór wniosku o nadanie…

Czytaj więcej...

PAKIET MOBILNOŚCI – zmiany w zasadach delegowania kierowców od 02.02.2022

Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym i czasie pracy kierowców wdrażająca unijny Pakiet Mobilności została 27.01.2022 r. podpisana przez Prezydenta. Obejmuje ona m.in. kwestie wynagradzania kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy na zasadach obowiązujących na terenie państwa przyjmującego, uznając ich za pracowników delegowanych. Zmiany w zasadach delegowania kierowców zatrudnionych na umowę o pracę od 02.02.2022 Delegowaniem objęte…

Czytaj więcej...

Zmiana formy opodatkowania działalności gospodarczej

Kiedy należy zgłosić zmianę formy opodatkowania? Formę opodatkowania można zmienić raz do roku. Termin zgłoszenia zmiany: do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Twoja firma zanotowała pierwszy przychód z działalności w danym roku, np. jeśli pierwszy przychód uzyskasz w styczniu, masz czas do 20. lutego jeśli pierwszy przychód uzyskano w grudniu, zmianę należy zgłosić…

Czytaj więcej...

SLIM VAT 2

Od 1 października obowiązywać będzie podpisana przez prezydenta nowelizacja ustawy VAT. Poniżej informacje z czym wiązać się będą wprowadzone zmiany. umożliwienie podatnikom dokonania korekty rozliczenia podatku z tytułu importu towarów, bezpośrednio w deklaracji podatkowej, jeśli przy pierwotnym rozliczeniu przedsiębiorca popełnił błąd; wydłużenie z dwóch do trzech lat możliwości skorzystania z ulgi na złe długi; umożliwienie…

Czytaj więcej...

Mieszkasz za granicą i wynajmujesz mieszkanie w Polsce – Masz obowiązek opodatkować odsprzedaż mediów właściwą stawką podatku VAT.

Miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na nieruchomości jest miejsce, w którym położona jest nieruchomość czyli Polska. Nabywca usługi ma obowiązek rozliczenia podatku od towarów i usług (jako import usług), jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:a) usługodawcą jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, a w…

Czytaj więcej...