Przepisy dotyczące kas wirtualnych oraz kas online

Od 1 czerwca 2020 r wchodzą w życie przepisy dotyczące kas wirtualnych. Używanie kas wirtualnych nie jest obowiązkowe i jest alternatywą dla określonych branż stosujących kasy rejestrujące. Minister Finansów podpisał dwa następujące rozporządzenia dotyczące kas rejestrujących mających postać oprogramowania: rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania (Dz.U. 2020, poz 957), rozporządzenie Ministra…

Czytaj więcej...

TARCZA ANTYKRYZYSOWA 3.0

Tarcza antykryzysowa 3.0 została przyjęta ustawą z dnia 14.05.2020 r. Wprowadza ona rozszerzenie dotychczasowej pomocy dla przedsiębiorców w zakresie: Świadczenia postojowego – dla świadczeń przyznawanych po raz pierwszy obowiązuje warunek rozpoczęcia działalności przed 1 kwietnia 2020 (wcześniej było przed 1 lutego) Mikropożyczki w kwocie 5000 zł – podobnie jak świadczenie postojowe jest teraz dostępna także…

Czytaj więcej...

Program „Tarcza Finansowa PFR” dla Mikrofirm oraz Małych i Średnich Firm

W ramach programu firma może ubiegać się o pożyczkę finansowaną z PFR z możliwością umorzenia aż do 75% jej wartości. Program „Tarcza Finansowa PFR” dla Mikrofirm oraz Małych i Średnich Firm zatrudniających do 249 pracowników jest obsługiwany za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej wybranych banków. Istnieje również Tarcza finansowa dla Dużych Firm, które zatrudniają ponad 250…

Czytaj więcej...

TARCZA ANTYKRYZYSOWA CZ.2. Uzupełnienie do tarczy 1.0 oraz tarcza 2.0

1. Zwolnienie z obowiązku uregulowania nieopłaconych składek ZUS za marzec, kwiecień i maj 2020 r. (art. 31 zo specustawy) Wniosek składany w ZUS Oprócz podmiotów, o których pisaliśmy wcześniej, ze zwolnienia z obowiązku uregulowania nieopłaconych składek ZUS za marzec, kwiecień i maj 2020 mogą skorzystać również: firmy zatrudniające od 10 do 49 osób, płatnicy będący…

Czytaj więcej...

Tarcza antykryzysowa cz.1 Pomoc dla samozatrudnionych i osób, które wykonują umowy cywilnoprawne

1.  Zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. osób wykonujących działalność pozarolniczą przed 1 lutego 2020 r. i opłacających składki na własne ubezpieczenia, płatników składek, którzy prowadzili firmę przed 1 lutego 2020 r. i zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 osób na…

Czytaj więcej...