Odwieszenie działalności gospodarczej

Działalność gospodarczą można wznowić w każdym momencie, nie wcześniej jednak niż 30 dni po zawieszeniu. Wznowienie zgłasza się  do właściwego rejestru, działalność jednoosobową do CEIDG, spółkę cywilną do CEIDG i GUS, pozostałe spółki do KRS. Wznowienie spółki w KRS, powinno się zrobić najpóźniej 24 miesiące od zawieszenia. Zanim złoży się wniosek, musi zostać podjęta odpowiednia…

Czytaj więcej...

CERTYFIKATY REZYDENCJI PODATKOWEJ OD 01.01.2019

CERTYFIKATY REZYDENCJI PODATKOWEJ OD 01.01.2019 Nowe przepisy przewidują możliwość posługiwania się przez płatników podatku u źródła od dochodów uzyskiwanych przez osoby niemające siedziby w Polsce kopiami certyfikatów rezydencji. Od 1 stycznia 2019 r. ustawodawca zezwolił na posługiwanie się kopią certyfikatu rezydencji w celu potwierdzenia siedziby kontrahenta, ale tylko wtedy, jeśli łącznie zostaną spełnione poniższe warunki:…

Czytaj więcej...

MAŁY ZUS

Krótkie kompendium wiedzy na temat ,,Małego ZUS”. MAŁY ZUS  czyli możliwość obniżenia podstawy składek emerytalno-rentowych do ZUS, które obowiązuje od 01.01.2019 roku Kogo dotyczy: – osób, które prowadzą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG, w tym wspólników spółki cywilnej, i które – osiągnęły w roku poprzednim (tj. w 2018 ) przychód mniejszy niż 63.000,00…

Czytaj więcej...

Zawieszenie działalności gospodarczej

Zawieszenie działalności gospodarczej  –  z jakimi obowiązkami się wiąże i jakie daje korzyści Większość przedsiębiorców decyduje się na zawieszenie działalności przy utracie płynności finansowej, a tym samym braku środków na opłacanie stałych kosztów, składek oraz podatków. Duże znaczenie ma to czy prowadzenie firmy wiąże się z sezonowością oraz brakiem zleceń umożliwiających uzyskanie wystarczającego zysku. Przyczyną…

Czytaj więcej...

Najważniejsze zmiany w podatkach od 1 stycznia 2019 r.

Najważniejsze zmiany w podatkach od 1 stycznia 2019 r.   Samochód osobowy w kosztach podatkowych Do kosztów uzyskania przychodów zakwalifikować będzie można odpisy amortyzacyjne z tytułu zużycia samochodu osobowego do wartości 150 000 zł a nie jak dotychczas 20 tys. euro. Również składki AC będą stanowić koszt uzyskania przychodów w wysokości nie przekraczającej ich część ustaloną w…

Czytaj więcej...