Zwolnienie z VAT od 1 września 2019 r.

Zwolnienie z VAT ze względu na wysokość obrotów od 1 września 2019 r. Od 1 września 2019 r. mniej przedsiębiorców skorzysta ze zwolnienia podmiotowego VAT. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, poszerzony został wykaz towarów i usług, których świadczenie…

Czytaj więcej...

BIAŁA LISTA

Od 1 września 2019 r. zacznie funkcjonować tzw. biała lista podatników VAT. Znajdować się mają w niej informacje o przedsiębiorcach zarejestrowanych lub wyrejestrowanych do podatku VAT oraz ich numery rachunków bankowych. Wykaz taki ma pozwalać na szybką i skuteczną weryfikację kontrahentów (podatników VAT). Biała lista będzie prowadzona przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) i ma…

Czytaj więcej...

Zwolnienie z PIT dla osób przed 26 rokiem życia

Zgodnie z brzmieniem nowego punktu 148 w art. 21 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od 01.08.2019 roku obowiązuje zwolnienie z PIT dla osób, które nie ukończyły 26 roku życia. Zwolnione z podatku dochodowego są przychody z: pracy (ze stosunku pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej), umowy zlecenia. Zwolnienie nie dotyczy przychodów z: pozarolniczej działalności…

Czytaj więcej...

NAJEM KRÓTKOTERMINOWY

Najem krótkoterminowy  – dotyczy wynajmu nie na cele mieszkalne i jak sama nazwa wskazuje cechuje się krótszym okresem wynajmu  (klika dni, maksymalnie kilka tygodni). Pod względem prawnym taki najem nie różni się od zwykłego najmu na czas określony. Dotyczą go te same przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów, co w przypadku zawarcia umowy najmu na…

Czytaj więcej...

Zatrudnianie osób młodocianych

Zatrudnianie osób młodocianych Od 1 września 2018 roku zmieniły się przepisy Kodeksu pracy w zakresie zatrudniania osób młodocianych. Najważniejszą zmianą było obniżenie wieku osoby, którą można zatrudnić na umowę o pracę do 15. roku życia. Warunki zatrudniania osób w wieku od 15 do 18 lat – ukończenie co najmniej 8-letniej szkoły podstawowej przez młodocianego, –…

Czytaj więcej...