Spotkania biznesowe to integralna część prowadzenia działalności gospodarczej. W wielu przypadkach nie da się uniknąć takiej formy negocjowania współpracy. Jest ona najbardziej owocna i wpływa na zacieśnianie więzi biznesowych, które są niezwykle ważne dla podtrzymania biznesu. Często spotkania te organizowane są w celu osiągnięcia przychodów, a to oznacza, że usługi gastronomiczne (zakup żywności oraz napojów) mogą zostać wliczone do kosztów uzyskania przychodów. Wiele jednak zależy od intencji i celu zgromadzenia. Czy usługa gastronomiczna w kosztach być niezgodna z prawem podatkowym? Jak to wygląda w praktyce i jakie kryteria muszą zostać spełnione, aby wydatki ponoszone na reprezentację mogły zostać odliczone? 

Usługa gastronomiczna w kosztach – czym są koszty uzyskania przychodu?

Koszty uzyskania przychodów to wszelkie wydatki, które są niezbędne do osiągnięcia, zachowania bądź zabezpieczenia źródła przychodów. Mogą to być koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, pracą zarobkową lub innymi źródłami przychodów.

W kontekście podatkowym, koszty uzyskania przychodów są odliczane od dochodu przed opodatkowaniem, co zmniejsza podstawę opodatkowania i prowadzi do obniżenia obowiązku podatkowego. Co możemy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? Są to między innymi:

 • wynagrodzenia pracowników,
 • materiały i surowce,
 • opłaty za usługi,
 • koszty wynajmu lub dzierżawy,
 • opłaty bankowe,
 • opłaty za reklamę i marketing,
 • wydatki na szkolenia zawodowe,
 • koszty podróży służbowych,
 • amortyzację środków trwałych,
 • opłaty ubezpieczeniowe.

Wielu przedsiębiorców zastanawia się także, czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć np. spotkanie biznesowe w restauracji – w końcu to również wydatki poniesione w celu uzyskania przychodu. W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych znajdziemy informację, zgodnie z którą koszty reprezentacji nie są kwalifikowane do kosztów uzyskania przychodów. Powoduje to liczne konsternacje, ponieważ spotkania biznesowe nie są nastawione tylko na budowanie wizerunku, ale także na omawianie konkretnych umów czy działań biznesowych, które przekładają się na realne zyski. Zatem, co dokładnie – w kontekście wydatków na żywność i napoje – organy podatkowe uznają za koszt uzyskania przychodu, a co nie?

Spotkanie biznesowe a koszty uzyskania przychodu – czy można to odliczyć?

Podjęcie decyzji o organizacji spotkania biznesowego często wiąże się z koniecznością poniesienia pewnych kosztów na rzecz omówienia szczegółów umowy lub dogadania warunków współpracy, które ostatecznie przekładają się na realne zyski zawartych kontraktów. Pytanie, które często pojawia się w kontekście takich wydatków, dotyczy możliwości ich odliczenia jako kosztów uzyskania przychodu – w końcu trudno rozpatrywać takie spotkania tylko jako inwestycje w pozytywny wizerunek. W takich przypadkach zgodnie z przepisami prawa podatkowego koszty te mogą być odliczane, pod warunkiem że spełniają określone kryteria. Przede wszystkim muszą być poniesione w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania źródła przychodu. Ponadto muszą być udokumentowane i racjonalne.

Ważne jest, aby pamiętać, że nie wszystkie koszty związane ze spotkaniami biznesowymi mogą być odliczone. Na przykład koszty związane z organizacją imprez integracyjnych dla pracowników są postrzegane przez prawo jako te niestanowiące kosztów uzyskania przychodów. Mówimy w tym wypadku o kosztach reprezentacyjnych w szczególności poniesionych właśnie na zakup żywności czy napojów (w tym napojów alkoholowych). Z drugiej strony, wydatki związane z organizacją konferencji czy szkoleń dla pracowników, które mają na celu podniesienie ich kwalifikacji i efektywności pracy, mogą być odliczone. Dlatego warto zawsze konsultować takie wydatki z biurem księgowym – przedsiębiorca ma wtedy pewność, że usługa gastronomiczna w kosztach została prawidłowo rozliczona.

Usługi gastronomiczne a koszt działalności

Usługa gastronomiczna w koszty – na czym to polega?

Zdarza się, że spotkania biznesowe odbywają się w porze obiadowej lub trwają kilka godzin. Niektórzy przedsiębiorcy miewają dni, w których takich zebrań mają nawet kilka pod rząd. W związku z tym, aby ułatwić sobie pracę i lepiej zagospodarować czas, takie meetingi mają miejsce w restauracji lub po prostu catering jest zamawiany do siedziby firmy. Czasami możemy zaliczyć te wydatki do kosztów uzyskania przychodu, ale musimy pamiętać o kilku ważnych zasadach.

 • Faktura – faktura za jedzenie w restauracji powinna być dokładnie opisana, tylko wtedy może zostać zaliczona jako wydatek poniesiony na rzecz uzyskania przychodu.
 • Związek z działalnością – wydatek na usługę gastronomiczną musi być bezpośrednio związany z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Należy jednak mieć na uwadze, że odliczenie kosztów uzyskania przychodu jest możliwe tylko wtedy, gdy spełniamy wszystkie powyższe warunki.

Usługa gastronomiczna a koszty – jak to wygląda w praktyce?

Podczas planowania spotkania biznesowego nie bez znaczenia są aspekty finansowe. Usługa gastronomiczna jest nieodłącznym elementem takiego spotkania, a jej koszty mogą stanowić znaczącą część budżetu. I choć jednorazowe wyjście ze wspólnikiem lub kontrahentem na obiad może nie być obciążające, to jednak jeśli takich spotkań jest kilka w tygodniu, kwoty te są już znacznie większe. To właśnie na takie sytuacje zostały stworzone przepisy, które dopuszczają możliwość odliczenia takich kosztów.

Przykładowo, jeżeli spotkanie biznesowe ma na celu nawiązanie nowych kontaktów biznesowych, które mogą przynieść firmie zyski, to koszty związane z usługą gastronomiczną mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Warto jednak pamiętać, że decyzja o zaliczeniu tych finansów do kosztów uzyskania przychodu powinna być poparta odpowiednią dokumentacją, taką jak faktury, rachunki czy umowy.

Kolacja biznesowa w koszty – interpretacja indywidualna

Ustawa o podatku dochodowym oraz jej interpretacja jasno podkreślają, że każdy przypadek musi być rozpatrywany indywidualnie. Przepisy nie są bowiem w stanie – w tej kwestii – przewidzieć wszystkich możliwości. Wiele zależy od okoliczności uzasadniających poniesienie wydatków na żywność czy napoje. Tak naprawdę nieważna jest bowiem cena posiłków, czy to, w jakim miejscu dochodzi do świadczenia usług gastronomicznych – liczy się sam cel takiego spotkania.

Interpretacja indywidualna nie wiąże się jednak z zupełną dowolnością. Konieczne jest bowiem uargumentowanie swojej decyzji o odliczeniu kosztów usług gastronomicznych oraz przedstawienie dowodów na rzeczywisty cel takiego spotkania. Może się więc zdarzyć, że dwie praktycznie analogiczne sytuacje, będą już inaczej rozpatrywane przez organy podatkowe, dlatego że na jednym spotkaniu doszło do podpisania znaczących umów, a na drugim kontrahenci dopiero omawiali kształt ich przyszłej (ewentualnej) współpracy.

Kolacja biznesowa a koszty działalności

Obiad z klientem a koszty – jak rozliczać?

Spotkania biznesowe przy obiedzie to część codziennej pracy wielu przedsiębiorców. Podstawowe pytanie, które się pojawia, to jak prawidłowo rozliczyć takie wydatki? Jak wspominaliśmy wyżej – zgodnie z przepisami prawa podatkowego, koszty związane z organizacją spotkań biznesowych mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Ważne jest jednak, aby pamiętać o kilku zasadach związanych z dokumentacją.

Po pierwsze, zawsze zachowuj paragony i faktury. To podstawowy dokument, który potwierdzi, że wydatek faktycznie został poniesiony. Po drugie, na fakturze powinny znaleźć się informacje o miejscu i celu spotkania, a także o uczestnikach. Wreszcie, pamiętaj, że nie wszystkie wydatki związane z obiadem z klientem mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Na przykład koszty alkoholu nie są uznawane za koszty podatkowe.

FAQ:

 1. Czy można odliczyć koszt kolacji biznesowej od podstawy opodatkowania?

Według przepisów wydatki poniesione na jedzenie i napoje podczas biznesowego spotkania można odliczyć od kosztów uzyskania przychodów, jednak do każdego takiego przypadku należy podejść indywidualnie, ponieważ wiele zależy od celu spotkania i jego rzeczywistego przebiegu.

 1. Jakie dokumenty są niezbędne, aby rozliczyć usługę gastronomiczną podczas spotkania biznesowego?

Aby móc rozliczyć usługę gastronomiczną konieczne jest zadbanie o otrzymanie dokładnie opisanej faktury, na której znajdzie się między innymi liczba uczestników spotkania czy jego cel.

 1. Kiedy nie można odliczyć usługi gastronomicznej od podatku?

Zgodnie z zapisami ustawy o podatku dochodowym przedsiębiorcy nie mogą odliczyć wydatków poniesionych na kreowanie wizerunku i budowanie pozytywnych relacji, czyli tzw. kosztów reprezentacyjnych.