Turn your device in portrait mode.


30 kwietnia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. Oto zestawienie najważniejszych zmian w prawach i obowiązkach przedsiębiorców, które wprowadza nowa ustawa.

  • Numer REGON odchodzi do przeszłości. Przedsiębiorca będzie identyfikowany wyłącznie za pomocą numeru NIP;
  • Nie trzeba rejestrować działalności gospodarczej, jeżeli osoba będzie zarabiać mniej niż 50% minimalnego wynagrodzenia. Nadal przedsiębiorca będzie zobowiązany do prowadzenia ewidencji i rozliczania się z dochodów z fiskusem, natomiast nie będzie musiał opłacać składek ZUS;
  • „Ulga na start” – przedsiębiorca rozpoczynający działalność po raz pierwszy lub podejmujący ją ponownie po upływie co najmniej pięciu lat od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie świadczący usług na rzecz byłego pracodawcy – nie podlega ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy. Zwolnienie nie dotyczy składki na ubezpieczenie zdrowotne, której opłacanie pozostaje obligatoryjne;
  • Przedsiębiorca nie zatrudniający pracowników lub zatrudniający wyłącznie pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim może zawiesić działalność. W wypadku podmiotów wpisanych do CEIDG zawieszenie może być bezterminowe. W przypadku wpisanych do KRS nie dłużej niż na 24 miesiące;
  • Powołany został Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.
Facebook - Logo Instagram - Logo