Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) to rejestr, o którym słyszał każdy przedsiębiorca – to właśnie od wpisu w CEIDG rozpoczyna się istnienie firmy jednoosobowej. W centralnej ewidencji działalności gospodarczej można również zawiesić i wznowić działalność oraz sprawdzić dane osób prowadzących przedsiębiorstwa w Polsce. Do czego służy CEIDG i jakie informacje można tam znaleźć?

Do czego służy CEIDG?

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej to rejestr przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce oraz wspólników spółek cywilnych. Rejestr CEIDG jest dostępny online, dzięki czemu bez wychodzenia z domu możesz założyć firmę, zmienić dane we wpisie, zawiesić, wznowić, a nawet zamknąć działalność. Z rejestru CEIDG mogą korzystać jednak nie tylko przedsiębiorcy i osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej, lecz również wszyscy, którzy chcą uzyskać informacje na temat polskich przedsiębiorców.

Jakie informacje są w CEIDG?

Na stronie ceidg.gov.pl znajduje się kilka podstawowych opcji – główne usługi to rejestracja firmy i zmiana danych w CEIDG. Firmę można więc zarejestrować w domu, a formularz wysłać elektronicznie lub podpisać w urzędzie miasta lub gminy.

W górnej części portalu znajduje się też wyszukiwarka firm, czyli baza wszystkich przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce oraz wspólników spółek cywilnych zarejestrowanych w CEIDG. Wybierając tę opcję, trafimy na stronę umożliwiającą przeglądanie wpisów – aby znaleźć przedsiębiorcę, należy podać minimum 1 kryterium wyszukiwania, np. NIP, REGON, numer KRS, nazwę firmy, imię, nazwisko, adres czy miejscowość. W ten sposób możemy przeglądać wszystkie firmy zarejestrowane w danym mieście lub znaleźć konkretnego przedsiębiorcę. Możemy też wpisać miejscowość/województwo i odpowiedni kod PKD (np. 86.23.Z – Praktyka lekarska dentystyczna), by znaleźć specjalistę z naszej okolicy.

W wyniku wyszukiwania otrzymamy szczegóły, czyli wszystkie informacje na temat przedsiębiorców udostępniane publicznie, m.in. 

 • miejsce wykonywania działalności,
 • datę rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej, 
 • rodzaj wykonywanej działalności (kody PKD), 
 • spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca, 
 • zakazy,
 • informacje o koncesjach, licencjach i zezwoleniach,
 • informacje dotyczące upadłości.

Centralna ewidencja działalności gospodarczej pozwala również sprawdzić, czy dana firma jest aktywna na rynku pracy.

Czy można prowadzić działalność bez wpisu do CEIDG?

Rejestracja firmy w CEIDG nie zawsze jest wymagana. Istnieje również możliwość prowadzenia działalności nierejestrowej, zwanej też nierejestrowaną lub nieewidencjonowaną. Jest to drobna działalność zarobkowa osób fizycznych, którą można prowadzić, pod warunkiem że uzyskane przychody w żadnym miesiącu nie przekroczą 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę

W 2024 r. limit przychodów działalności nierejestrowej wynosi 3181,50 zł od stycznia do czerwca i 3225 zł od lipca.

Ponadto działalność nieewidencjonowaną mogą prowadzić wyłącznie osoby, które w okresie ostatnich 5 lat (60 miesięcy) nie wykonywały działalności gospodarczej. 

Jak zarejestrować firmę w CEIDG?

Masz obowiązek rejestracji firmy w CEIDG, jeśli chcesz prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce i nie kwalifikujesz się do założenia działalności nierejestrowej. Wniosek można złożyć drogą pocztową oraz w urzędzie miasta lub gminy, lecz coraz więcej osób decyduje się na wygodną rejestrację online, która zajmuje najmniej czasu.

W toku rejestracji należy podać następujące informacje:

 • imię, nazwisko, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia,
 • rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport lub mDowód),
 • PESEL (jeśli masz obywatelstwo polskie lub został ci nadany),
 • wszystkie posiadane obywatelstwa,
 • numer NIP i REGON (jeśli zostały nadane, jeśli nie, formularz będzie równocześnie wnioskiem o ich nadanie),
 • adres zamieszkania oraz inne adresy związane z zakładaną działalnością,
 • nazwę zakładanej działalności gospodarczej – musi zawierać imię i nazwisko przedsiębiorcy,
 • nazwę skróconą działalności,
 • kody PKD – dopasowane do rodzaju działalności,
 • liczba pracowników, których planujesz zatrudnić,
 • data rozpoczęcia działalności,
 • informacje o ubezpieczeniu w ZUS, KRUS lub za granicą,
 • dane urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Wraz z wnioskiem o wpis do rejestru CEIDG możesz złożyć oświadczenie o formie opodatkowania lub dołączyć zgłoszenie do VAT. W tym samym formularzu można też zgłosić się do ZUS, dodać nr rachunku bankowego oraz zamieścić dane pełnomocnika.

Potrzebujesz pomocy w rejestracji firmy?

Choć działalność gospodarczą można zarejestrować bez wychodzenia z domu, formularz wymaga zgromadzenia wielu informacji. Jak nazwać firmę? Czym jest nazwa skrócona działalności? Jaką formę opodatkowania wybrać? Skąd wziąć kody PKD? Ile kodów PKD można wpisać? Jak wyznaczyć datę rozpoczęcia działalności? Czy można prowadzić działalność bez wpisu do CEIDG? To tylko kilka pytań, jakie otrzymujemy od osób planujących założenie jednoosobowej firmy. Jeśli potrzebujesz wsparcia, skontaktuj się z nami. Biuro rachunkowe Open Profit oferuje nie tylko usługi księgowe, lecz również pomoc w rejestracji firmy

Podczas spotkania online:

 • pomożemy wybrać odpowiednią formę działalności,
 • dokonamy rozpoznania optymalnego scenariusza podatku dochodowego PIT, 
 • zweryfikujemy potrzebę rejestracji do VAT,
 • doradzimy w zakresie wyboru formy opodatkowania,
 • pomożemy złożyć wniosek do ZUS,
 • pomożemy złożyć wniosek online do CEIDG,
 • sprawdzimy poprawność wpisu przed wysłaniem formularza.

FAQ

Ile kosztuje rejestracja firmy w CEIDG?

Rejestracja firmy w CEIDG jest bezpłatna. Warto o tym pamiętać, gdyż nowo zarejestrowani przedsiębiorcy często otrzymują listy od oszustów podszywających się pod CEIDG, którzy żądają wpłaty za rejestrację. Takie listy należy zignorować lub zgłosić na policję.

Jak można złożyć wniosek o wpis do CEIDG?

Wniosek o wpis do rejestru CEIDG można złożyć na 3 sposoby:

 • rejestracja online na stronie biznes.gov.pl – wymaga zalogowania się przez Login.gov.pl za pomocą profilu zaufanego lub e-dowodu i złożenia podpisu profilem zaufanym, kwalifikowanym lub osobistym (w urzędzie). Wniosek online można też złożyć przez bankowość internetową. 
 • złożenie wniosku w urzędzie – można to zrobić poprzez wypełnienie wniosku online i udanie się do urzędu w celu złożenia podpisu; poprzez wypełnienie formularza w urzędzie lub poprzez wypełnienie wydrukowanego wniosku, podpisanie go i złożenie w urzędzie.
 • wysłanie wniosku pocztą – wypełniony wniosek można też wysłać listem poleconym. W tym przypadku należy go opatrzyć podpisem poświadczonym przez notariusza.

Po co sprawdzać kontrahentów w CEIDG?

Niektórzy przedsiębiorcy sprawdzają potencjalnych kontrahentów w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jest to dobry zwyczaj, gdyż w ten sposób można uniknąć rozpoczęcia współpracy z oszustem, czyli osobą, która nie prowadzi legalnej działalności gospodarczej.