Turn your device in portrait mode.


Od 1 stycznia 2018 roku mikrofirmy podobnie jak małe, średnie i duże podmioty zobowiązane są do generowania i wysyłki ewidencji VAT do organów skarbowych w formacie JPK_VAT – Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Od 1 lipca przedsiębiorca na żądanie organów skarbowych zobowiązany będzie do przesłania Jednolitych Plików Kontrolnych również tych bezpośrednio niedotyczących podatku VAT.

JPK na żądanie obejmą:

  • JPK_FA  – faktury VAT
  • JPK_MAG  – magazyn
  • JPK_WB  – wyciąg bankowy
  • JPK_KR  – księgi rachunkowe
  • JPK_PKPiR – podatkowa księga przychodów i rozchodów
  • JPK_EWP  – ewidencja przychodów

Pliki będzie można przekazać np. na pendrive’ie, karcie pamięci, płycie CD/DVD lub innym nośniku danych. Dla osób, które w nieuzasadniony sposób odmówią udostępnienia JPK na wezwanie organu, może zostać wyznaczona kara porządkowa w wysokości do 2800 zł. Przedsiębiorca będzie miał nie mniej niż trzy dni na udostępnienie żądanych struktur JPK. Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że w uzasadnionych przypadkach, np. gdy trzeba przekazać dużą ilość danych, albo w firmie nie jest obecna osoba odpowiedzialna za wywiązanie się z tego obowiązku, podatnik będzie mógł zwrócić się o wydłużenie terminu wyznaczonego w wezwaniu. Dzięki temu ma szansę uniknąć konsekwencji grożących za niedostarczenie żądanych plików we wskazanym czasie.

Facebook - Logo Instagram - Logo