Turn your device in portrait mode.


Konfederacja Lewiatan przedstawiła doroczną Czarną Listę Barier, wskazującą zjawiska w polskim życiu gospodarczym, które utrudniają dynamiczny rozwój rodzimych przedsiębiorstw.

Wśród barier w tym roku wymieniono brak przewidywalności, spowodowany sprzecznymi komunikatami dochodzącymi z poszczególnych resortów. Analitycy wskazują także na przestarzałe, skomplikowane i nieprzystające do obecnej sytuacji na rynku prawo pracy. Pewną poprawę odnotowano w zakresie regulacji podatkowych, ale także i w tym zakresie przedsiębiorcy zwracają uwagę na zbyt długi okres oczekiwania na zwrot podatku VAT, oraz brak możliwości częściowego odzyskiwania tego podatku. Kolejny rok z rzędu jako mankament wskazano także kłopoty z dochodzeniem należności, spowodowane opieszałością i złą organizacją polskich sądów powszechnych.

Treść tegorocznej listy barier znaleźć można pod adresem Listabarier.pl

Facebook - Logo Instagram - Logo