Turn your device in portrait mode.


Resort finansów planuje wprowadzenie obowiązku przekazywania do Krajowej Administracji Skarbowej dobowych wyciągów z rachunków bankowych w formie elektronicznej (JPK_WB). Nowy obowiązek, który zostanie zapisany w Ordynacji podatkowej, ma w założeniu pozwolić na szybszą identyfikację podejrzanych transakcji i weryfikację spójności deklarowanych przychodów i kosztów z obrotami na rachunku bankowym. „Propozycja przekazywania codziennie wyciągów z rachunków bankowych oparta jest na koncepcji JPK_WB na żądanie. Jest to zatem modyfikacja koncepcji JPK i rozszerzenie obowiązku składania obligatoryjnego JPK_WB (dzisiaj obligatoryjnie składane są tylko JPK_VAT)”.

Nowy obowiązek ma dotyczyć dużych, średnich i małych przedsiębiorstw, a ominie mikroprzedsiębiorstwa (w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej) oraz jednostki sektora finansów publicznych. Obowiązek ten ma być realizowany poprzez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową (SKOK). Podatnik będzie odpowiadać za to bezpośrednio, jeśli posiada rachunek w banku, którego adres siedziby/oddziału znajduje się poza Polską. Nowelizacja ustawy ma wejść w życie od września 2017 r.

Facebook - Logo Instagram - Logo