Koniec leasingu – i co dalej? Jedną z możliwych opcji jest wykup samochodu z leasingu za wskazaną w umowie kwotę, która zawsze jest niższa niż początkowa. W 2024 roku do wyboru mamy wykup prywatny oraz wykup na firmę. Czym różnią się poszczególne rodzaje wykupu i co się bardziej opłaca?

Wykup samochodu z leasingu na osobę prywatną 2024

Jeśli leasingodawca zaoferuje wykup prywatny, można bez przeszkód skorzystać z takiej opcji i wykupić do celów osobistych auto wykorzystywane wcześniej w działalności gospodarczej.

Najważniejsze informacje:

  • Wykup samochodu z leasingu na osobę prywatną a VAT – w takim przypadku nie można co do zasady odliczyć podatku VAT od ceny wykupu samochodu. Natomiast jeśli auto będzie wykorzystywane zarówno do celów prywatnych, jak i służbowych (związanych z działalnością gospodarczą), to można odliczyć 50% wartości podatku VAT od kosztów eksploatacyjnych tego pojazdu, takich jak paliwo czy serwis.
  • Wykup z leasingu na osobę prywatną a koszty – kosztów związanych z takim wykupem nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, chyba że takie auto ma być wykorzystywane zarówno do celów prywatnych, jak i służbowych: wówczas do kosztów można zaliczyć jedynie 20% wartości poniesionych wydatków.
  • Wykup na osobę prywatną a sprzedaż – auto wykupione z leasingu na cele prywatne można sprzedać bez podatku dopiero po 6 latach (do 2022 r. wystarczyło odczekać 6 miesięcy).

Przekazanie wykupionego auta w darowiźnie

Przepisy wprowadzone w ramach Nowego Ładu umożliwiają wykup z leasingu na osobę prywatną, a następnie przekazanie auta w darowiźnie osobie z zerowej grupy podatkowej, do której należą małżonkowie, zstępni (dzieci, wnuki), wstępni (rodzice, dziadkowie), rodzeństwo, pasierbowie, ojczym i macocha. Taka osoba może po 6 miesiącach sprzedać podarowane auto i nie zapłacić podatku dochodowego oraz podatku od spadków i darowizn. Auto przekazane w darowiźnie można też wykorzystywać w działalności gospodarczej na zasadzie umowy użyczenia, co umożliwia zaliczenie 75% wartości poniesionych wydatków do kosztów.

Wykup auta z leasingu w ramach działalności gospodarczej 2024

Auto wykupione z leasingu można wykorzystywać również w ramach prowadzonej działalności. Warto pamiętać, że sposób wykupu ma znaczący wpływ na kwestie związane z odliczeniem podatku VAT, zaliczeniem pojazdu do kosztów firmowych czy późniejszą sprzedażą.

Najważniejsze informacje:

  • Wykup samochodu z leasingu na firmę a VAT – jeśli auto będzie przeznaczone do celów prywatnych i służbowych, można odliczyć 50% wartości podatku VAT, natomiast 100% VAT odliczysz wtedy, gdy pojazd będzie wykorzystywany wyłącznie w ramach prowadzonej działalności. Aby odliczać 100% VAT, należy też spełnić dodatkowe wymogi: wykorzystywać pojazd wyłącznie w celach związanych z działalnością, prowadzić kilometrówkę dla celów VAT, zgłosić pojazd na druku VAT-26 i stworzyć regulamin użytkowania pojazdu w firmie.
  • Wykup z leasingu na firmę a koszty – przedsiębiorca ma do wyboru dwie opcje: może wprowadzić auto do ewidencji środków trwałych i dokonać amortyzacji lub jednorazowo ująć samochód w kosztach w miesiącu oddania go do użytkowania. Z tej drugiej możliwości można skorzystać tylko wtedy, gdy wartość wykupu nie przekracza 10 000 zł netto dla podatników VAT/brutto dla podatników zwolnionych z VAT.
  • Wykup na firmę a sprzedaż – zbycie pojazdu firmowego to odpłatna dostawa towarów, która podlega opodatkowaniu stawką 23%. Przedsiębiorca może być uprawniony do odliczenia pozostałej kwoty VAT z faktury wykupu w drodze korekty podatku naliczonego: dla pojazdów samochodowych o wartości początkowej do 15 000 zł okres korekty wynosi 12 miesięcy.

Wykup samochodu z leasingu – księgowanie

Chcesz wykupić samochód z leasingu na osobę prywatną lub na firmę? Nie wiesz, co się bardziej opłaca i potrzebujesz rekomendacji podatkowej? Skontaktuj się z nami – w Open Profit świadczymy profesjonalne usługi księgowe online dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze, osób na B2B i małych spółek. Sprawdzimy, czy wykup samochodu z leasingu może być kosztem, zweryfikujemy kwestie związane z odliczeniem podatku VAT i odpowiemy na Twoje pytania. Jeśli rozważasz wykup z leasingu i chcesz być na bieżąco z aktualnymi przepisami, zapraszamy do współpracy!

FAQ – najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

Czym różni się leasing operacyjny od finansowego?

Wyróżniamy dwa rodzaje leasingu:

  • Leasing operacyjny – po zakończeniu umowy istnieje możliwość wykupu samochodu z leasingu w ramach prowadzonej działalności lub na cele prywatne. Podczas trwania umowy samochód znajduje się w środkach trwałych leasingodawcy.
  • Leasing finansowy – własność automatycznie przechodzi na korzystającego w momencie podpisania umowy, gdyż z chwilą jej zawarcia samochód stanowi środek trwały leasingobiorcy.

Czy wykup samochodu z leasingu jest kosztem?

To zależy od rodzaju wykupu z leasingu. Kosztów związanych z wykupem na osobę prywatną nie zaliczymy do kosztów uzyskania przychodu (chyba że pojazd ma być również wykorzystywany do celów służbowych, wówczas można zaliczyć 20% wartości poniesionych wydatków). W przypadku wykupu na firmę przedsiębiorca może wprowadzić samochód do ewidencji środków trwałych lub ująć go w kosztach.