Turn your device in portrait mode.


Zgodnie z brzmieniem nowego punktu 148 w art. 21 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od 01.08.2019 roku obowiązuje zwolnienie z PIT dla osób, które nie ukończyły 26 roku życia.

Zwolnione z podatku dochodowego są przychody z:

  • pracy (ze stosunku pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej),
  • umowy zlecenia.

Zwolnienie nie dotyczy przychodów z:

  • pozarolniczej działalności gospodarczej,
  • umów o dzieło
  • umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich

Zwolnienie przysługuje niezależnie od ilości zawartych umów. Oznacza to, że nie ma ograniczenia co do liczby podmiotów, od których podatnik uzyskuje przychody z pracy bądź umów zlecenie.

Istotna jest wysokość przychodu.

Zwolnienie jest limitowane i dotyczy przychodu a nie dochodu. W 2019 roku limit wynosi 35 636,67 zł (sumujemy przychody podlegające zwolnieniu uzyskane za okres 01.08.2019 do 31.12.2019)

Od 2020 roku limit roczny wyniesie tyle, ile drugi próg podatkowy, czyli 85 528 zł.

Ze zwolnienia mogą korzystać osoby, które na moment uzyskania przychodu nie ukończyły 26 roku życia. Wiek należy uwzględniać w pełnej dacie urodzenia (dzień miesiąc i rok), więc płatnik zobowiązany do obliczenia, pobrania i wpłacenia do US zaliczki na podatek musi pilnować którego dnia podatnik skończy 26 lat.

W stosunku do przychodów uzyskanych od 01.08.2019 do 31.12.2019 r podatnicy mają do wyboru dwa sposoby postępowania:

  • zastosować zwolnienie dopiero w rocznym zeznaniu podatkowym za 2019 r.,
  • skorzystać ze zwolnienia w trakcie roku, składając płatnikowi oświadczenie, że uzyskane od niego przychody z tytułów, o których mowa w art. 21 ust.1 pkt 148 updof, będą w całości zwolnione z podatku na podstawie tego przepisu.

Od 01.01.2020 r. nie będzie konieczności składania oświadczenia podatnika. Płatnik zatrudniając osobę do 26 roku życia z mocy ustawy nie będzie potrącał zaliczki na PIT.

Podatnik będzie mógł złożyć wniosek o niestosowanie zwolnienia, wtedy płatnik potrąca i wpłaca do US zaliczki na zasadach ogólnych.

Facebook - Logo Instagram - Logo