Turn your device in portrait mode.


Kiedy należy zgłosić zmianę formy opodatkowania?

Formę opodatkowania można zmienić raz do roku. Termin zgłoszenia zmiany:

 • do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Twoja firma zanotowała pierwszy przychód z działalności w danym roku, np. jeśli pierwszy przychód uzyskasz w styczniu, masz czas do 20. lutego
 • jeśli pierwszy przychód uzyskano w grudniu, zmianę należy zgłosić do końca grudnia
 • przedsiębiorcy prowadzący działalność opodatkowaną kartą podatkową mają czas na zmianę formy opodatkowania do 20. stycznia

Jak zgłosić zmianę formy opodatkowania?

Formę opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej można zmienić przez:

 • rezygnację z aktualnej formy opodatkowania – powrót do opodatkowania wg skali podatkowej
 • wybranie nowej formy opodatkowania – zmiana na podatek liniowy bądź ryczałt

Oświadczenie w sprawie nowej formy opodatkowania składa się dokonując zmiany danych w CEiDG. Można to zrobić elektronicznie pod poniższym linkiem:

https://www.biznes.gov.pl/pl/e-uslugi/00_0737_00

Możliwe formy opodatkowania

Polski system podatkowy rozróżnia cztery formy opodatkowania dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Oznacza to, że każdy przedsiębiorca w momencie założenia firmy musi zdecydować, którą z nich chce wybrać. Jeśli jednak tego nie zrobi, będzie miał przypisaną automatycznie skalę podatkową.

 1. skala podatkowa (zasady ogólne)

Rozliczenie na zasadach ogólnych oznacza, że opodatkowaniu podlega dochód, czyli różnica pomiędzy uzyskanymi przychodami, a kosztami uzyskania przychodów. Progi podatkowe od 01.01.2022 roku są następujące:

Podstawa obliczenia podatku w złotychPodatek wynosi
do 120 00017% minus 5 100 zł
ponad 120 00015 300 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł

Zaletą skali podatkowej jest możliwość wspólnego rozliczenia z małżonkiem oraz wiele ulg podatkowych, które są dostępne tylko dla tej formy opodatkowania, w tym m.in. ulga na dziecko.

 1. podatek liniowy

Podatek liniowy oznacza, że dochody przedsiębiorcy z działalności gospodarczej są opodatkowane 19% stawką podatku, niezależnie od ich wysokości. Nie można ich łączyć z dochodami z innych źródeł. Nie można rozliczyć się wspólnie z małżonkiem ani skorzystać z większości ulg jakie są możliwe przy skali podatkowej.

 1. ryczałt

Podstawę opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych stanowi osiągnięty przychód po uwzględnieniu przysługujących odliczeń. W rozliczeniu podatkowym nie uwzględniasz kosztów uzyskania przychodów.

W przypadku opodatkowania działalności gospodarczej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych:

 • nie rozliczysz się wspólnie z małżonkiem
 • nie skorzystasz z ulgi na dziecko dla samotnego rodzica.

Stawki ryczałtu na 2022 rok i odpowiadające im źródła przychodów znajdziemy pod poniższym linkiem:

http://www.wskazniki.gofin.pl/8,97,2,ryczalt-od-przychodow-ewidencjonowanych.html

 1. karta podatkowa

Od 2022 roku z karty podatkowej mogą korzystać tylko ci podatnicy, którzy kontynuują opodatkowanie w tej formie, tzn. byli już opodatkowani w ten sposób w 2021 roku.

Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą lub planujący zmienić formę opodatkowania nie mogą skorzystać z karty podatkowej.

Facebook - Logo Instagram - Logo