Turn your device in portrait mode.


Tarcza 5.0 to kolejna pomoc finansowa dla przedsiębiorców z branży turystycznej oraz firm ściśle z tą branżą powiązanych. Nowa ustawa wprowadza zwolnienie z opłacania wszystkich składek ZUS społecznych oraz składki zdrowotnej za miesiąc lipiec, sierpień oraz wrzesień 2020r oraz daje możliwość ubiegania się o świadczenia postojowe.

Zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020r

Będzie przysługiwało płatnikom sektora turystycznego, hotelarskiego, organizacji i obsługi targów, konferencji, wystaw. Przeważający rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej musi stanowić wybrany kod PKD (49.39.Z, 55.10.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.90.A, 82.30.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z). Wniosek można składać od 15.10 do końca listopada br. Aby uzyskać zwolnienie z ZUS-u trzeba być zgłoszonym jako płatnik składek ZUS oraz zanotować 75% spadku przychodów w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składasz wniosek, w stosunku do przychodu, który uzyskałeś w tym samym miesiącu w 2019 r oraz na PUE ZUS trzeba złożyć wniosek o symbolu RDZ-B.

Świadczenie postojowe

Skorzystać z pomocy mogą jedynie przedsiębiorcy, którzy nie pobierali wcześniej świadczenia postojowego lub pobierali mniej niż 3 razy. Jest ona skierowana dla przewodników i agentów turystycznych. Jednym z warunków uzyskania wsparcia jest brak poprawy sytuacji materialnej w związku z pandemią covid19 oraz działalność o charakterze sezonowym. Świadczenie to wynosi 2 080 zł i można je otrzymać maksymalnie trzy razy. Aby otrzymać świadczenie postojowe, na PUE ZUS trzeba złożyć wniosek o symbolu RSP-DB.

Dodatkowe świadczenia postojowe

Prawo do dodatkowego świadczenia postojowego mają przedsiębiorcy, dla których przeważającym rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej jest np.: przewóz wycieczkowy i turystyczny, wystawianie i występowanie w przedstawieniach teatralnych, operowych, baletowych, cyrkowych oraz prowadzenie pokojów zagadek, domów strachu, dyskotek, salonów gier elektronicznych, plaż, jarmarków. Warunkiem otrzymania świadczenia jest otrzymanie co najmniej jednego świadczenia postojowego wcześniej. Wysokość świadczenia wynosi 2 080 zł albo 1 300 zł i można je otrzymać maksymalnie 3 razy. Należy złożyć wniosek online na PUE ZUS (symbol RSP-DD).

Źródła:

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-5_0-tarcza-branzowa-/3615388

Facebook - Logo Instagram - Logo