Turn your device in portrait mode.


Od 1 października obowiązywać będzie podpisana przez prezydenta nowelizacja ustawy VAT.

Poniżej informacje z czym wiązać się będą wprowadzone zmiany.

  • umożliwienie podatnikom dokonania korekty rozliczenia podatku z tytułu importu towarów, bezpośrednio w deklaracji podatkowej, jeśli przy pierwotnym rozliczeniu przedsiębiorca popełnił błąd;
  • wydłużenie z dwóch do trzech lat możliwości skorzystania z ulgi na złe długi;
  • umożliwienie przekazywania środków między rachunkami VAT w różnych bankach podatnika oraz przeznaczania środków zgromadzonych na rachunku VAT na uregulowanie składki na ubezpieczenie rolników;
  • brak obowiązku umieszczania oznaczenia „DUPLIKAT”, gdy faktura pierwotna ulegnie zniszczeniu lub zaginie;
  • brak obowiązku umieszczania na fakturze korygującej wyrazów „FAKTURA KORYGUJĄCA” albo „KOREKTA” oraz wskazywania przyczyny korekty;
  • możliwość wcześniejszego wystawienia faktury – podatnik będzie mógł wystawić fakturę nie wcześniej niż 60. dnia (zamiast obecnych 30 dni) przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, jak i 60. dnia przed otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty.

Pakiet SLIM VAT 2 zacznie obowiązywać od 1 października 2021 roku,

natomiast zmiany w zakresie korekt importu towarów i neutralnego rozliczenia WNT, importu usług i dostaw krajowych podlegających odwrotnemu obciążeniu mają obowiązywać już od następnego dnia po ogłoszeniu ustawy w Dzienniku Ustaw.

Ponadto od 1 stycznia 2022 roku podatnicy będą mogli opłacać składki na KRUS z rachunku VAT.

Facebook - Logo Instagram - Logo