Turn your device in portrait mode.


Od 1 czerwca 2020 r wchodzą w życie przepisy dotyczące kas wirtualnych.

Używanie kas wirtualnych nie jest obowiązkowe i jest alternatywą dla określonych branż stosujących kasy rejestrujące.

Minister Finansów podpisał dwa następujące rozporządzenia dotyczące kas rejestrujących mających postać oprogramowania:

  • rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania (Dz.U. 2020, poz 957),
  • rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie grupy podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania (Dz.U. 2020, poz. 965).

Z wirtualnych kas korzystać będzie mogła branża transportowa, gastronomiczna i hotelarska oraz podatnicy w zakresie sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Rozporządzenie przewiduje i opisuje certyfikowanie kas wirtualnych przez Główny Urząd Miar, który aktywnie uczestniczył w projektowaniu rozporządzenia technicznego dot. kas wirtualnych. Wydanie certyfikatu dla kasy wirtualnej potwierdza zgodność działania kasy zgodnie z wymogami, w szczególności dot. bezpieczeństwa.

Wraz z możliwością stosowania kas wirtualnych Ministerstwo Finansów przesuwa termin obowiązku stosowania kas online dla firm z branży gastronomicznej i kosmetycznej, który pierwotnie miał wejść w życie od 1 lipca 2020. W związku z panującą pandemią termin ten został odroczony

W przypadku lokali gastronomicznych obowiązek instalacji nowych kas zostaje przesunięty z 1 lipca 2020 r. na 1 stycznia 2021 r. Salony fryzjerskie, kosmetyczne oraz punkty medyczne obowiązek wyposażenia się w nową kasę mają przesunięty z 1 stycznia 2021 r. na 1 lipca 2021 r.

Facebook - Logo Instagram - Logo