Turn your device in portrait mode.


W dniu 1 lutego weszła w życie ustawa wprowadzająca w Polsce podatek bankowy. Od tej pory działające w naszym kraju banki, firmy ubezpieczeniowe, pożyczkowe i SKOK-i będą musiały każdego roku zasilać budżet kwotą odpowiadającą 0,44% posiadanych przez nie aktywów.
Rząd liczy, że zdoła w ten sposób pozyskać 5,7 miliardów złotych. Tymczasem wielu zwraca uwagę na drugą stronę medalu, wskazując, że instytucje te będą usiłowały przerzucić koszty podatku na konsumentów, podnosząc opłaty za świadczone przez siebie usługi.

Facebook - Logo Instagram - Logo