Turn your device in portrait mode.


Deklaracja zbiorcza w PCC

Od 1 lipca 2019 r. w ustawie od podatku od czynności cywilnoprawnych pojawił się nowy zapis, który wprowadził nowy typ deklaracji podatkowej – deklarację zbiorczą PCC-4.

Warunkiem skorzystania z deklaracji zbiorczej PCC-4 jest dokonanie w danym miesiącu co najmniej trzech czynności cywilnoprawnych, obejmujących umowę pożyczki, umowę sprzedaży rzeczy ruchomych lub umowę sprzedaży praw majątkowych, jeśli między pierwszą czynnością a ostatnią nie upłynęło więcej niż 2 tygodnie.

Po spełnieniu wyżej wymienionych warunków do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy należy obliczyć i wpłacić podatek oraz złożyć deklarację PCC-4 do Urzędu Skarbowego.

Do deklaracji PCC-4 przygotowano następujące załączniki:

  • PCC-4/A – Informacja o pozostałych podatnikach – składana, gdy nabywcą jest więcej niż jeden podmiot
  • PCC-4/B – Informacja podatnika o wysokości podatku według poszczególnych gmin –  składana, gdy podatnik nie posiada siedziby ani miejsca zamieszkanie na terytorium RP
Facebook - Logo Instagram - Logo