Turn your device in portrait mode.


Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym i czasie pracy kierowców wdrażająca unijny Pakiet Mobilności została 27.01.2022 r. podpisana przez Prezydenta. Obejmuje ona m.in. kwestie wynagradzania kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy na zasadach obowiązujących na terenie państwa przyjmującego, uznając ich za pracowników delegowanych.

Zmiany w zasadach delegowania kierowców zatrudnionych na umowę o pracę od 02.02.2022

Delegowaniem objęte zostaną przewozy:
– cross-trade – przerzut pomiędzy innymi krajami niż siedziba przedsiębiorstwa (np.: z Niemiec do Francji)
– kabotaż – przewóz wykonywany w państwie członkowskim innym niż siedziba przedsiębiorstwa (np.: przewóz w obrębie Francji)

Pod nowe zasady delegowania nie podlega:
– tranzyt, czyli przejazd przez terytorium danego kraju bez załadunku lub rozładunku
– przewóz dwustronny (bilateralny), czyli transport międzynarodowy do lub z kraju siedziby wraz z maksymalnie dwoma dodatkowymi załadunkami/rozładunkami.

Zmiany w wynagrodzeniach:
– w przypadku, gdy kierowca podlega pod delegowanie przysługuje mu wynagrodzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami w danym państwie członkowskim. Np. jeśli jedzie z Niemiec do Francji, to za czas pracy w tym pierwszym kraju ma dostać co najmniej taką samą płacę minimalną, jaką dostałby pracownik niemiecki i analogicznie za czas pracy we Francji taką płacę jaka należałaby się kierowcy francuskiemu.
– zmianie ulega definicja podróży służbowej – w podróży służbowej będzie tylko kierowca wykonujący krajowe przewozy drogowe. Kierowca w transporcie międzynarodowym nie będzie w podróży służbowej i nie będą mu przysługiwały diety i ryczałty noclegowe zwolnione z opodatkowania i oskładkowania. W przypadku pracowników zatrudnionych na innych stanowiskach w firmach transportowych (spedytorów, mechaników) wykonujących zadania poza granicami Polski, diety i inne należności wynikające z podróży służbowej będą mogły być w dalszym ciągu wypłacane.

Wprowadzono odrębne zasady oskładkowania i opodatkowania wynagrodzenia kierowców w transporcie międzynarodowym – zasady właściwe dla pracowników delegowanych do pracy poza terytorium Polski:
– W przypadku składki ZUS podstawa oskładkowania ulega obniżeniu o wartość potencjalnie przysługujących diet z tytułu podróży służbowej, jednak do wysokości wynagrodzenia nie mniejszej niż wartość średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (w 2022 r. – 5922 zł brutto).
– W przypadku PIT, podstawa opodatkowania ulega obniżeniu o wartość 30% diet jakie przysługiwałyby potencjalnie kierowcy w podróży służbowej (wartość tej diety musi być ustalona odrębnie dla każdego kraju docelowego).

Przewoźnicy będą zobowiązani składać zgłoszenia delegowania właściwym organom państw członkowskich, do których delegują kierowców poprzez międzynarodowy system IMI. Oficjalna strona informacyjna systemu: https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_pl.htm

Facebook - Logo Instagram - Logo