Turn your device in portrait mode.


Działalność gospodarczą można wznowić w każdym momencie, nie wcześniej jednak niż 30 dni po zawieszeniu. Wznowienie zgłasza się  do właściwego rejestru, działalność jednoosobową do CEIDG, spółkę cywilną do CEIDG i GUS, pozostałe spółki do KRS.

Wznowienie spółki w KRS, powinno się zrobić najpóźniej 24 miesiące od zawieszenia. Zanim złoży się wniosek, musi zostać podjęta odpowiednia uchwała o podjęciu zawieszonej działalności. W ciągu 7 dni należy złożyć wniosek o podjęciu zawieszonej działalności gospodarczej do KRS.

Po zgłoszeniu  o wznowieniu działalności w CEIDG albo KRS, informacja trafi również do ZUS i urzędu skarbowego. Przedsiębiorca zostanie zarejestrowany z danymi, które były przed zawieszeniem,                             np. podatnik VAT zostanie zarejestrowany bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego ponownie, ze statusem takim, jaki posiadał przed dniem zawieszenia tej działalności.

Jeżeli  dane uległy jednak  zmianie  w trakcie zawieszenia należy je oddzielnie zgłosić do urzędu skarbowego lub ZUS.

 

Facebook - Logo Instagram - Logo