Turn your device in portrait mode.


Obniżona stawka PIT z 18% do 17%

Od 1 października obowiązuje nowa skala podatkowa dla podatników podatku PIT. Dotychczasowa stawka podatku 18% została obniżona do 17%. Stawka na poziomie 32% pozostaje niezmieniona i tak jak do tej pory będzie miała zastosowanie do dochodów powyżej 85 528 zł rocznie.

Obniżka PIT dotyczy dochodów rozliczanych według skali podatkowej, uzyskiwanych m.in.:

  • ze stosunku pracy,
  • z działalności wykonywanej osobiście (umowy o dzieło, umowy zlecenia),
  • z działalności gospodarczej osób fizycznych, w tym w formie spółek osobowych,
  • z emerytury i renty,
  • z praw majątkowych

Zmiany weszły w życie 1 października 2019 r., w konsekwencji tego każdy, kto osiągnie dochody mieszczące się w pierwszym progu podatkowym będzie rozliczał się w zeznaniu podatkowym za rok 2019 według stawki podatkowej wynoszącej 17,75% a dopiero w zeznaniu za 2020 rok – 17%.

Ustawa wprowadza również ponad dwukrotny wzrost wysokości kosztów uzyskania przychodów dla pracowników etatowych. Po zmianach, koszty uzyskania przychodów wynoszą:

  • 250 zł miesięczne (jednoetatowcy) – dotychczas 111,25 zł,
  • 300 zł miesięczne (jednoetatowcy, dojeżdżający) – dotychczas 139,06 zł,
  • 3 600 zł roczne (jednoetatowcy, dojeżdżający) – dotychczas 1 668,72 zł,
  • 4 500 zł roczne (wieloetatowcy) – dotychczas 2 002,05 zł,
  • 5 400 zł roczne (wieloetatowcy, dojeżdżający) – dotychczas 2 502,56 zł.

Osoby zarabiające równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę (2250 zł brutto) w ostatnim kwartale 2019 roku zyskają ok. 39 zł miesięcznie. Osoby zarabiające równowartość przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej (4765 zł brutto) zyskają ok. 61 zł miesięcznie.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. 2019 poz. 1835.

Facebook - Logo Instagram - Logo