Turn your device in portrait mode.


Od 15 lutego można będzie rozliczyć PIT za 2020 rok.

Przez panującą pandemię koronawirusa i wprowadzony lockdown pojawiły się nowe ulgi podatkowe.

Oprócz wcześniejszych ulg odliczyć od dochodu możemy:

 1. Darowiznę na cele walki z COVID-19

Ulga ta pozwala na odliczenie datków pieniężnych i rzeczowych, które zostały przekazane na cele walki z pandemią do:

 • Agencji Rezerw Materiałowych
 • Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych
 • Domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
 • Noclegowni i schronisk dla osób bezdomnych
 • Wskazanych podmiotów leczniczych, o ile zostały wpisane do wykazu.

Odliczenia można dokonać w deklaracji rocznej: PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-37 wypełniając i dołączając do zeznania podatkowego załącznik PIT/0. Wypełniając ten załącznik wykazujemy kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane, które pozwolą na identyfikację obdarowanego.

Kwota odliczenia zależy od daty dokonania przelewu:

 • do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny;
 • w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny;
 • od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny.
 • Przekazane od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 – podlegają odliczeniu w wysokości 200% wartości darowizny.

W razie kontroli podatnik, który skorzystał z tej ulgi musi posiadać:

 1. dowód wpłaty na rachunek obdarowanego – w przypadku darowizny pieniężnej (brak dowodu wyklucza możliwość dokonania odliczenia),
 2. dowód (pisemną umowę darowizny), z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu – w przypadku darowizny innej niż pieniężna

2. Darowiznę tabletów i laptopów na rzecz jednostek prowadzących placówki oświatowe

Z tej ulgi skorzystać mogą podatnicy, którzy od dnia 1 stycznia 2020 do 30 września 2020 przekazali w formie darowizny komputery przenośne (laptopy lub tablety) na rzecz organów prowadzących jednostki oświatowe lub innym jednostkom, celem dalszego nieodpłatnego przekazania tym organom lub placówkom.

W przypadku darowizny sprzętu komputerowego z odliczenia można skorzystać, gdy przedmiotem darowizny są komputery, które są kompletne, zdatne do użytku i wyprodukowane nie wcześniej niż 3 lata przed dniem ich przekazania.

Odliczenia darowizny sprzętu komputerowego można dokonać w deklaracji rocznej PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-37. W celu uwzględnienia darowizny wypełnić i dołączyć do zeznania podatkowego należy załącznik PIT/D.

Obowiązkowo, oprócz wpisania darowizny do PIT/D, należy posiadać umowę darowizny lub posiadać inny dowód, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

W PIT/D wpisujemy faktyczną wartość darowizny (wartość rynkową przekazywanych rzeczy z dnia dokonania darowizny) – tzn. ostateczną kwotę odliczaną (np. 100, 150 lub 200% odliczanej wartości przekazywanego sprzętu).  

 1. do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczyć możemy kwotę odpowiadającą 200% wartości darowizny;
 2. w maju 2020 r. – odliczyć możemy kwotę odpowiadającą 150% wartości darowizny;
 3. od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. – odliczyć możemy kwotę odpowiadającą wartości darowizny;
 4. od dnia 1 października 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. – odliczyć możemy kwotę odpowiadającą 200% wartości darowizny;

Warto również pamiętać, że zeznanie roczne PIT-28, PIT-36, PIT-37 lub PIT-38 możemy w prosty sposób złożyć za pomocą ministerialnej strony Twój e-PIT. System automatycznie zatwierdzi wszystkie nie złożone wcześniej deklaracje PIT-36 i PIT-37 po 30.04.2021.

Facebook - Logo Instagram - Logo