Turn your device in portrait mode.


Najem krótkoterminowy  – dotyczy wynajmu nie na cele mieszkalne i jak sama nazwa wskazuje cechuje się krótszym okresem wynajmu  (klika dni, maksymalnie kilka tygodni).

Pod względem prawnym taki najem nie różni się od zwykłego najmu na czas określony. Dotyczą go te same przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów, co w przypadku zawarcia umowy najmu na rok.

Najem krótkoterminowy traktowany jest jako działalność gospodarcza czyli jako zarobkową działalnością usługową wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły.

Jeżeli najem ma charakter mieszany tzn. w sezonie wynajem jest krótkoterminowy  a poza sezonem długoterminowy  wówczas całość przychodów powinno się rozliczać w ramach działalności gospodarczej. W razie wątpliwości dobrze wystąpić o indywidualną interpretację podatkową.

Najem krótkoterminowy a podatki

Podatek dochodowy

W przypadku działalności gospodarczej do wyboru są różne formy opodatkowania:

*karta podatkowa  – zryczałtowany podatek jeśli łączna liczba pokoi nie przekroczy 12 i spełnione zostaną dodatkowe warunki

* podatek w formie ryczałtu – stawka 17%

* zasady ogólne – stawka 18% i 32%

* podatek liniowy- stawka  19%

W wiejskim gospodarstwie można być zwolnionym z podatku dochodowego jeżeli wynajmowane będzie do 5 pokoi na terenie wiejskim.

VAT

Najem krótkoterminowy opodatkowany jest podatkiem VAT – stawka 8%

Można skorzystać ze zwolnienia z VAT jeżeli obrót nie przekracza 200 tyś rocznie.

Podatek od nieruchomości

Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości będzie wg wyższej stawki , właściwej dla lokali związanych  z prowadzeniem działalności gospodarczej

Zwolnienia z kasy fiskalnej

Usługi wynajmu krótkoterminowego  mogą  być zwolnione z kasy fiskalnej jeśli obrót ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku 20.000 zł. Podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą w trakcie roku 2019 r. ustalają limit w proporcji.

Można również uniknąć stosowania obowiązku kasy fiskalnej w przypadku wpływu całości zapłat za najem na rachunek bankowy i odpowiednie ich udokumentowanie.

Facebook - Logo Instagram - Logo