Turn your device in portrait mode.


Z dniem 31 grudnia 2019 r. wygasają dotychczasowe rachunki urzędowe do zapłaty podatków PIT, CIT oraz VAT. Od 1 stycznia 2020 r. zapłatę PIT, CIT oraz VAT będziemy uiszczać na jeden indywidualny rachunek bankowy, tzw. mikrorachunek podatkowy.

Numer rachunku bankowego już teraz można sprawdzić w dowolnym Urzędzie Skarbowym bądź na stronie internetowej https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego/

Do wygenerowania indywidualnego rachunku potrzebny jest tylko numer identyfikacyjny podatnika – NIP bądź PESEL. Numer NIP podają organizacje a numer PESEL osoby fizyczne.

Wygenerowanie mikrorachunku jest operacją bezpłatną i nie wymaga składania żadnych wniosków do urzędu skarbowego.

Każdy rachunek będzie posiadał ciąg cyfr 10100071222 oraz NIP lub PESEL podatnika. Otrzymany numer rachunku będzie stały i nie ulegnie zmianie w przypadku zmiany adresu zamieszkania, siedziby firmy, nazwiska czy właściwości urzędu skarbowego.

Na indywidualny rachunek bankowy będziemy wpłacać następujące podatki:

  • PIT (kod podatkowy: PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36L, PIT-36S, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-4R, PPL, PIT-7, PIT-8AR, PIT-CFC);
  • VAT (kod podatkowy: VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-12, VAT-14, VAP-1, VAI, VAT-IM, VAT-In);
  • CIT (kod podatkowy: CIT-6AR, CIT-6R, CIT-8, CIT-8AB, CIT-8A, CIT-8B, CIT-9R, CIT-10Z, CIT-11R, CIT-14, CIT-CFC);
Facebook - Logo Instagram - Logo