IKE, IKZE, czy PPK to produkty trzeciego filaru emerytalnego. Coraz więcej osób decyduje się na tego typu rozwiązania. Dlaczego? Ponieważ według prognoz przedstawionych przez ZUS oraz niezależnych analityków przyszli emeryci mogą spodziewać się znacznego spadku wysokości dochodów po przejściu na emeryturę. Spowodowane jest to między innymi spadkiem stopy zastąpienia, czyli pogłębiającym się niżem demograficznym. Nic dziwnego, że Polacy zaczęli szukać dodatkowych sposobów, aby zapewnić sobie zabezpieczenie finansowe na przyszłość. Jednym z nich są regulowane przez państwo IKE i IKZE. Porównanie tych dwóch dobrowolnych „funduszy inwestycyjnych” i odpowiedź na pytanie, który z nich jest lepszy, to dylemat wielu osób. Czym się różni IKE od IKZE? Co wybrać – PPK, IKE, czy IKZE?

IKE, IKZE – co to jest?

IKE, IKZE oraz aktualnie PPK zaliczane są do trzeciego filaru emerytalnego (o Otwartych Funduszach Emerytalnych mówimy jako o II filarze). Są to więc dodatkowe, dobrowolne sposoby na odkładanie pieniędzy, które mogą stać się dodatkowymi dopłatami do emerytury. Dokonywanie wpłat oraz późniejsze wypłaty, jak i inne szczegółowe zasady działania są określone w ustawach regulujących każdy z tych komponentów. IKE i IKZE to popularne rozwiązania, które w swojej ofercie mają, instytucje takie jak:

  • zakłady ubezpieczeniowe,
  • banki,
  • fundusze inwestycyjne,
  • domy maklerskie,
  • fundusze emerytalne.

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) oraz Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) łączy wiele podobieństw, ale możemy dostrzec także dużo znaczących różnic. Który system wygrywa w starciu IKZE vs IKE? Jak wygląda porównanie IKE i IKZE?

IKE – IKZE: porównanie

Wybór pomiędzy IKZE a IKE to dla wielu osób, które już na początku swojej kariery zawodowej myślą o emeryturze, to kluczowa kwestia. Dlatego tak ważne jest poznanie, jakie jest podobieństwo i różnica między IKE a IKZE. W wielu przypadkach znaczące jest to, w jaki sposób chcesz oszczędzać. Czy interesuje Cię spokojne i bezpieczne odkładanie, czy może wolisz zdecydować się na ryzyko związane z inwestowaniem? Podjęcie odpowiedniej decyzji nie jest łatwe, dlatego warto skorzystać z profesjonalnego doradztwa naszych specjalistów. Jako Open Profit doskonale rozumiemy, jak ważne jest przyszłościowe myślenie finansowe, dlatego oferujemy stałą współpracę księgową z osobistym specjalistą, który pomoże także w kwestii wyboru między IKE vs IKZE.

 

Skontaktuj się z nami!

 

IKE a IKZE: podobieństwa

Warto zaznaczyć, że możemy zauważyć pewne podobieństwa między IKE a IKZE. Porównanie tych dwóch kont jasno pokazuje, że zarówno na Indywidualnych Kontach Emerytalnych, jak i Indywidualnych Kontach Zabezpieczenia Emerytalnego obowiązuje limit wpłat. Mimo że kwoty te są inne, to jednak w obu przypadkach możesz do określonej granicy dokonywać wpłat jednorazowych, rozbić je na dogodniejsze regularne lub nieregularne comiesięczne raty.

Co więcej, zarówno w przypadku IKE, jak i IKE środki zgromadzone są zwolnione z podatku od zysków kapitałowych. Dodatkowo Indywidualne Konta Emerytalne oraz Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego pozwalają na całkowite dziedziczenie zaoszczędzonego kapitału. W obu przypadkach nie opłaca się podatku od darowizn i spadków.

Istotną kwestią jest także fakt, że zromadzone w IKE i IKZE środki mogą zostać wykorzystane jako wkład własny do zaciągnięcia np. kredytu hipotecznego. W takiej sytuacji bank dokona blokady środków do wysokości wymaganego wkładu, natomiast nadwyżka nadal pozostanie na koncie klienta. W ten sposób część środków finansowych będzie mogła zostać wykorzystana po przejściu na emeryturę.

Jednym z podobieństw jest także grupa docelowa, do której kierowane są oba programy. Są to osoby pracujące na podstawie umowy o pracę. Wpłat można dokonywać już od 16. roku życia.

Są to główne podobieństwa, które dostępne są w obu programach. Patrząc tylko na te kwestie, można więc pomyśleć, że niezależnie od tego, czy wybierzesz IKZE, czy IKE nie odczujesz większej różnicy. To jednak błąd, ponieważ Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego oraz Indywidualne Konto Emerytalne dzieli kilka zasadniczych rozbieżności.

IKE – IKZE: różnice

Istnieje także niejedna różnica. IKE a IKZE to konta, które są przeznaczone dla osób, które świadomie chcą podchodzić do planowania swojej emerytury. Mimo to w wielu aspektach dostrzeżemy inne podejście do kwestii wypłacania środków bądź opodatkowania. Należy też pamiętać, że limit wpłat jest jednocześnie podobieństwem, jak i różnicą między IKE a IKZE, ponieważ jego wysokość znacznie się różni. W przypadku IKZE wynosi on 1,2 krotności przeciętnego wynagrodzenia, natomiast w IKE to aż 3 krotność przeciętnego wynagrodzenia. Oto pozostałe różnice między IKE a IKZE.

IKE a IKZE różnice w wypłacie środków

Najczęściej komentowana różnica to ta, dotycząca sposobu wypłaty środków oraz ich opodatkowania. Konto IKE i IKZE najlepiej traktować jako oszczędności emerytalne, które powinny z założenia zostać wypłacone dopiero gdy nabędziemy uprawnienia emerytalne lub osiągniemy określony w ustawie wiek. W przypadku IKZE minimalny wiek uprawniający do skorzystania z oszczędności podatkowej to 65 lat. Konieczne jest wtedy uiszczenie zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% wypłaty.

Z Konta IKE możesz najkorzystniej wypłacić zgromadzone finanse po 60. roku życia lub 55. roku życia po wcześniejszym nabyciu uprawnień emerytalnych. Warto nadmienić, że wypłata nie jest opodatkowana podatkiem od zysków kapitałowych. Możliwe jest to po spełnieniu jednego z określonych warunków, takich jak:

  • dokonywanie wpłat na IKE przez minimalny okres zamykający się w 5 dowolnych latach kalendarzowych,
  • dokonanie połowy wartości wpłat nie później niż 5 lat przed dniem złożenia wniosku o wypłatę.

IKE a IKZE: różnica we wcześniejszej wypłacie środków

Warto też wziąć pod uwagę wcześniejszą wypłatę środków w nieprzewidzianych sytuacjach, ponieważ IKE i IKZE dają taką możliwość. Inaczej jednak podchodzą do tej kwestii. Wykorzystanie kapitału zgromadzonego w IKE przed uzyskaniem odpowiedniego wieku, wiąże się z koniecznością zapłaty podatku od zysków kapitałowych. Możemy wypłacić zarówno całość środków, jak i ich część.

W przypadku IKZE również możliwe jest wcześniejsze wypłacenie, jednak środki muszą zostać wykorzystane w całości – nie można więc kontynuować oszczędzania. W grę wchodzi wtedy wcześniej zaoszczędzony podatek dochodowy, którym zostanie opodatkowana wypłata środków.

IKE i IKZE: podatki

IKZE podlega pod preferencję podatkową, która polega na odliczaniu od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Co to oznacza w praktyce? Możliwość odliczenia podstawy opodatkowania wpłat przekłada się na większe oszczędności, które część osób decyduje się inwestować np. w formie funduszy inwestycyjnych. W sytuacji dziedziczenia zgromadzony kapitał można przelać na swoje konto w III filarze emerytalnym lub wypłacić, co wiąże się z opodatkowaniem 10% wypłaty zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Natomiast w przypadku IKE nie można odliczyć wpłat od podstawy opodatkowania, jednak w sytuacji dziedziczenia środków kapitał, który zostanie wypłacony przez osobę uprawnioną po śmierci właściciela rachunku, nie jest opodatkowany. Tutaj również można zdecydować się na przelanie tych pieniędzy na własny rachunek oszczędnościowy IKE lub IKZE.

IKE czy IKZE – co wybrać?

Zarówno IKE, jak i IKZe posiadają szereg zalet. Z pewnością korzystanie z III filaru emerytalnego to dobra decyzja, która zaowocuje w przyszłości. Warto jednak dobrać odpowiednie rozwiązanie, które będzie dopełniało plan oszczędzania. IKZE najlepiej traktować jako narzędzie do spokojnego oszczędzania, natomiast IKE pozwala także na prowadzenie krótkoterminowych inwestycji kapitału.

Wiele osób zastanawia się, czy można mieć IKE i IKZE jednocześnie. Co ciekawe, istnieje taka możliwość, aby korzystać z tych dwóch form oszczędzania w jednym czasie. Takie rozwiązanie sprawia, że znacząco podwyższasz swoją przyszłą emeryturę i zapewniasz sobie spokojną jesień życia.

FAQ:

  1. Co to jest IKE i IKZE?

IKE i IKZE to konta, które należą do III filaru emerytalnego, czyli dobrowolnym systemie oszczędnościowym wprowadzonym przez państwo. Zarówno Indywidualne Konto Emerytalne, jak i Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego to sposób na zwiększenie swojej przyszłej emerytury.

  1. Czy można mieć IKE i IKZE jednocześnie?

Tak, można jednocześnie korzystać z obu sposobów na oszczędzanie. Dzięki temu można wykorzystać zalety każdego programu i znacząco podwyższyć swoje wpływy emerytalne.

  1. Jakie są główne różnice między IKE a IKZE?

Główne różnice dostrzeżemy przede wszystkim w kwestii opodatkowania i podejścia do wcześniejszej wypłaty środków. Co więcej, IKE może służyć także do prowadzenia inwestycji, a IKZE to stabilne oszczędzanie w bezpiecznych warunkach.