Montaż instalacji fotowoltaicznej to rozwiązanie, na które decyduje się coraz więcej osób fizycznych oraz firm. Dzięki licznym dofinansowaniom oraz szczytnym ideom codziennie pojawiają się nowe inwestycje związane z fotowoltaiką. Obserwujemy także powstawanie farm fotowoltaicznych, które wytwarzają ekologiczną energię na sprzedaż. Taka popularność fotowoltaiki oraz innych odnawialnych źródeł energii to poważny i potrzebny krok w przyszłość, w której dbamy o planetę oraz jej zasoby.

Aby jeszcze bardziej zachęcić do zakładania fotowoltaiki, dostępne są różnego rodzaju ulgi podatkowe, które umożliwiają m.in. odliczenie od podatku fotowoltaiki. Ile można odliczyć od podatku za panele fotowoltaiczne? Jak odliczyć fotowoltaikę od podatku dochodowego?

Podatkowo ulga – fotowoltaika jako sposób na niskie rachunki i wysoki zwrot podatku

Panele fotowoltaiczne to sprawdzony sposób na niskie rachunki za energię przy jednoczesnym dbaniu o klimat. Ekologiczne rozwiązania stają się coraz bardziej opłacalne. Jeszcze kilka lat temu ekologia kojarzyła się z drogimi usługami i produktami, jednak obecnie zauważamy odwrócenie tego trendu. Dzięki temu coraz więcej osób decyduje się na ekologiczne działania, w których prym wiedzie fotowoltaika. Jednocześnie Unia Europejska oraz rządy państw członkowskich wprowadzają kolejne udogodnienia finansowe, które mają zachęcić obywateli do zmian. Wiele osób decydujących się na założenie paneli fotowoltaicznych zastanawia się więc, czy można odliczyć fotowoltaikę od podatku dochodowego w rocznym rozliczeniu.

Odpowiedź brzmi: tak, odliczenie fotowoltaiki od podatku przysługuje podatnikom, którzy podjęli decyzję o inwestycji związanej z panelami fotowoltaicznymi.

Fotowoltaika – ulga termomodernizacyjna

Znaczącym elementem tego, jak odliczyć panele fotowoltaiczne od podatku w zeznaniu podatkowym, jest ulga termomodernizacyjna. Co dokładnie oznacza ten termin? Wraz z działaniami podejmowanymi, aby wprowadzić w Polsce unijny pakiet klimatyczny, konieczne okazały się wymiany niewydajnych i nieekologicznych źródeł energii. Aby ułatwić i przyspieszyć ten proces powstała ulga termomodernizacyjna, która umożliwia zwrot podatku dochodowego za wydatki poniesione w ramach modernizacji nieruchomości. Do ulgi termomodernizacyjnej zaliczyć możemy przede wszystkim:

 • wymianę i uszczelnienie okien oraz drzwi,
 • instalacja fotowoltaiczna,
 • ocieplenie budynku (termomodernizacja elewacji),
 • wymiana źródła ciepła (montaż pompy ciepła),
 • podłączenie do sieci gazowej lub cieplnej.

Fotowoltaika: zwrot podatku gwarantowany przez rozporządzenie ministra

Ulga termomodernizacyjna powstała w 2019 roku i na ten moment korzysta z niej co roku coraz więcej podatników. Głównym zadaniem ulgi termomodernizacyjnej jest zmniejszenie wydzielanego dwutlenku węgla do atmosfery oraz ograniczenie innych szkodliwych gazów, które wpływają m.in. na ocieplenie klimatu.Jak wynika z powyższego – zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej uznawany jest za realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, dlatego też znajduje tu zastosowanie ulga termomodernizacyjna. Wszystkie szczegóły oraz wykaz konkretnych działań i prac modernizacyjnych zostały wykazane w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 grudnia 2018 roku w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Odliczenie fotowoltaiki od podatku – dla kogo?

Jakie możliwości daje ulga termomodernizacyjna? Fotowoltaika, która znajduje się w zakresie działań obejmowanych przez zapisy ulgi termomodernizacyjnej, to przedsięwzięcie, które możesz odliczyć od podatku. Kto dokładnie może skorzystać z tej ulgi?

 • Osoby fizyczne rozliczające się według skali podatkowej,
 • Osoby fizyczne rozliczające się według jednolitej stawki podatku liniowego,
 • Osoby fizyczne rozliczające się według ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Warto jednak nadmienić, że odliczenie od dochodu wszelkich wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w ramach ulgi termomodernizacyjnej, należy się jedynie właścicielom oraz współwłaścicielom domu jednorodzinnego. W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że pod pojęciem jednorodzinnego domu mieszkalnego rozumiemy także budynki w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej.

Co więcej, odliczenie fotowoltaiki od podatku (liniowego, skali podatkowej lub ryczałtowego) przysługuje także małym przedsiębiorcom, którzy przeznaczyli nie więcej niż 30% powierzchni domu na lokal użytkowy, a resztę na wydzielenie jednego lokalu mieszkalnego.

Odliczenie fotowoltaiki od podatku – ile procent?

Często pojawia się pytanie „ile procent można odliczyć od podatku za fotowoltaikę?”. W tym przypadku mówimy jednak o odgórnym maksymalnym limicie, który na ten moment wynosi 53 tysiące. Limit ten dotyczy wszystkich kosztów poniesionych przez inwestora, takich jak:

 • koszt zakupu instalacji fotowoltaicznej,
 • montaż instalacji fotowoltaicznej,
 • materiały budowlane wykorzystane do postawienia instalacji fotowoltaicznej.

Maksymalna kwota odliczenia fotowoltaiki od podatku nie może jednak przekraczać rocznego dochodu podatnika. Jeśli jednak dojdzie do takiej sytuacji, może on po części odliczyć wydatki poniesione na panele fotowoltaiczne przez kolejne 6 lat, aż do osiągnięcia maksymalnej kwoty podlegającej odpisowi jeśli pokrywa się ona z rzeczywistymi kosztami inwestycji.

W ramach ulgi termomodernizacyjnej można odjąć od dochodów ewidencjonowanych wartość podstawy opodatkowania kosztów związanych z wyposażeniem domu w fotowoltaikę. Wydatki te – w ramach ulgi podatkowej – pomniejszają podstawę opodatkowania, co wiąże się z zapłatą niższego podatku dochodowego.

Fotowoltaika: odliczenie od podatku – o czym musisz pamiętać?

Jeśli już wiesz, czy fotowoltaikę można odliczyć od podatku, musisz także pamiętać o kilku podstawowych kwestiach. Przede wszystkim:

 • Nadwyżkę kosztów poniesionych w ramach inwestycji w fotowoltaikę możesz rozliczać przez 6 kolejnych lat, jednak liczone są one od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.
 • Odliczenia podatkowego można dokonać tylko w przypadku skończonych inwestycji lub inwestycji, które trwają. W drugim przypadku trzeba jednak pamiętać, że budowa musi być zakończona przed upływem 3 lat od poniesienia pierwszego wydatku.
 • Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać także nieruchomości objęte współwłasnością łączną, czyli małżonkowie. W takim wypadku limit, w którym można odliczyć fotowoltaikę od podatku, jest podwójny – dla każdego małżonka po 53 tysiące, co łącznie daje 106 tysięcy na odliczenie fotowoltaiki.
 • W przypadku czynnych podatników VAT kwoty brane pod uwagę podawane są w wartości netto, natomiast zwykli podatnicy wskazują w rozliczeniu kwoty brutto.

Zwrot podatku za fotowoltaikę – jak złożyć rozliczenie?

Zatem jak odliczyć fotowoltaikę od podatku? Odliczenia kosztów obejmujących instalację fotowoltaiczną i jej montaż można dokonać w rocznym rozliczeniu podatkowym. Wysokość odliczenia podatkowego może być liczona od dochodu w przypadku podatku liniowego i skali podatkowej lub od przychodu jeśli podatnik rozlicza się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Przedsięwzięcia termomodernizacyjne wykazuje się na formularzu PIT-0, który powinien zostać dołączony do właściwego PIT ze względu na wybraną formę opodatkowania. Mówimy w tym wypadku o PIT-36, PIT-37, PIT36-L lub PIT-28. W formularzu należy wykazać kwoty przeznaczone na instalację fotowoltaiczną. Rozliczenia dokonuje się za rok, w którym poniesiono pierwszy wydatek związany z inwestycją fotowoltaiczną.

Fotowoltaika: ulga podatkowa z Open Profit

W Open Profit zajmujemy się kompleksową obsługą księgową, w tym pomagamy także obniżyć wysokość podatku dochodowego z zastosowaniem ulgi termomodernizacyjnej w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych. Rozliczamy instalacje fotowoltaiczne także dla małych przedsiębiorców, w tym dla jednoosobowych działalności gospodarczych. W zależności od sposobu rozliczenia doradzamy najlepsze wyjścia podatkowe, które umożliwią zwrot wydatków poniesionych na modernizację energetyczną domów i powierzchni usługowych. Ulga na fotowoltaikę z Open Profit to skuteczne rozliczenie.

 

Skontaktuj się z nami!

 

Farmy fotowoltaiczne – czy mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Farmy fotowoltaiczne w myśl definicji ulgi termomodernizacyjnej nie są objęte tym programem. Zaliczają się do niego tylko budynki mieszkalne jednorodzinne. Jednocześnie warto zaznaczyć, że mimo korzystania z odnawialnych źródeł energii założenie farmy wiąże się z działalnością gospodarczą. Dlatego też konieczne jest odprowadzanie podatku dochodowego w wybranej wcześniej formie opodatkowania.

Oprócz tego konieczne jest także uiszczenie podatku do gminy – rolnego lub od nieruchomości. W tym przypadku trwają jednak spory prawne, ponieważ trudno jednoznacznie zaliczyć wielkoformatowe instalacje fotowoltaiczne do nieruchomości, a jednocześnie ich obecność na gruncie uniemożliwia przeznaczenie terenu na dodatkowe działania rolnicze, takie jak np. wypas zwierząt. Obecnie więc rozlicza się podatek, o którym decyduje obszar gruntu wykorzystany pod panele fotowoltaiczne.

FAQ:

 1. Co to jest ulga termomodernizacyjna?

Ulga termomodernizacyjna to ulga podatkowa wprowadzona w 2019 roku. Jej celem jest zachęcenie właścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych do modernizacji związanych ze zmianami źródeł zasilania oraz zmianami źródeł ciepła. W ten sposób Unia Europejska chce ograniczyć wytwarzanie CO2 i rozpowszechnić odnawialne źródła energii.

 1. Czy można odliczyć fotowoltaikę od podatku?

Tak, dzięki zastosowaniu ulgi termomodernizacyjnej można odliczyć wydatki poniesione na działania termomodernizacyjne, w tym także na zainstalowanie paneli fotowoltaicznych. Dzięki temu podczas rocznego rozliczenia podatkowego możesz zmniejszyć podstawę opodatkowania.

 1. Jak złożyć rozliczenie z odliczeniem fotowoltaiki od podatku?

Rozliczenie dotyczące fotowoltaiki składa się na formularzu PIT-0, który musi zostać dołączony do odpowiedniego PIT-u wybranego ze względu na formę opodatkowania. W dokumencie tym trzeba przedstawić wykaz wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych.