Prowadzenie działalności nie zawsze wymaga rejestracji w CEIDG. Polskie prawo dopuszcza możliwość prowadzenia działalności nierejestrowanej po spełnieniu określonych warunków. Co to jest działalność nierejestrowana i kto może ją prowadzić? Sprawdź najważniejsze informacje!

Czym jest działalność nierejestrowana?

Działalność nierejestrowana, zwana również nierejestrową lub nieewidencjonowaną, to drobna działalność zarobkowa osób fizycznych. Jej prowadzenie nie wymaga wpisu CEIDG, dlatego wiąże się z minimalnymi obowiązkami administracyjnymi. To dobre rozwiązanie dla osób, które chcą prowadzić działalność na niewielką skalę. Warto pamiętać, że działalność nierejestrowana nie jest działalnością gospodarczą, dopóki prowadząca ją osoba nie przekroczy ustalonego limitu przychodów. 

Obowiązki:

 • prowadzenie uproszczonej ewidencji sprzedaży,
 • rozliczanie przychodów z działalności w zeznaniu rocznym PIT-36 wg skali podatkowej,
 • wystawianie faktur lub rachunków (na żądanie kupującego),
 • przestrzeganie praw konsumentów, w tym prawa do odstąpienia w terminie 14 dni od umowy zawartej na odległość, prawa do reklamacji czy prawa do zwrotu.

Jaki jest limit działalności nierejestrowanej w 2024?

Działalność nierejestrowana nie jest traktowana jak działalność gospodarcza, jeśli w żadnym miesiącu uzyskane przychody nie przekraczają 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ta kwota zmienia się oczywiście wraz ze stawkami minimalnego wynagrodzenia: w pierwszym półroczu 2024 roku minimalne wynagrodzenie wyniosło 4 242 zł brutto, a w drugim – 4 300 zł. Oznacza to, że limit działalności nierejestrowanej w 2024 roku wynosi 3181,50 zł (od stycznia do czerwca) i 3225 zł (od lipca). 

UWAGA! Jeśli przychód z działalności nierejestrowej przekroczy miesięczny limit, to działalność nierejestrowa staje się działalnością gospodarczą od dnia, w którym do tego doszło – w takiej sytuacji masz tylko 7 dni na złożenie wniosku do CEIDG i zarejestrowanie firmy. To niewiele czasu, dlatego aby uniknąć stresu, możesz skorzystać ze wsparcia ekspertów z Open Profit. 

Kto może prowadzić działalność nierejestrowaną w 2024 roku?

Aby prowadzić działalność nierejestrowaną w 2024 roku, należy spełnić określone warunki, dlatego nie jest to rozwiązanie dostępne dla każdego.

Działalność bez rejestracji możesz prowadzić, jeśli:

 • jesteś osobą fizyczną,
 • Twoje miesięczne przychody z działalności nie przekraczają limitu działalności nierejestrowanej (75% minimalnego wynagrodzenia),
 • w ciągu ostatnich 5 lat (60 miesięcy) nie wykonywałeś działalności gospodarczej – dotyczy to również zawieszonej działalności, gdyż zawieszenie jest traktowane jako niewykonywanie. Dzięki temu nie musisz wyrejestrowywać firmy.

Działalność nierejestrowana – jakie usługi obejmuje?

W ramach działalności nierejestrowanej możesz świadczyć niemal wszystkie usługi na małą skalę, o ile nie wymagają zezwolenia, koncesji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej. 

Przykładowe usługi:

 • korepetytor,
 • opiekunka do dziecka,
 • opiekunka osoby starszej,
 • trener sportowy,
 • grafik, 
 • programista,
 • sprzedawca i przedstawiciel handlowy,
 • kosmetyczka,
 • fizjoterapeuta,
 • stylistka paznokci.

Działalność nierejestrowana – jakie usługi są zakazane?

Działalności nierejestrowanej nie można prowadzić, jeśli chcemy się zajmować ochroną osób lub mienia, sprzedażą alkoholu, organizacją imprez turystycznych, zbieraniem odpadów czy usługami detektywistycznymi. Takie usługi wymagają bowiem zezwolenia, koncesji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej. Dotyczy to również działalności, które zostały zdefiniowane jako działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców, w tym pośrednictwa ubezpieczeniowego i usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Jak założyć działalność nierejestrowaną?

Zastanawiasz się, gdzie zgłosić działalność rejestrowaną? Nie wymaga ona rejestracji w CEIDG czy KRS, dlatego nie musisz jej nigdzie zgłaszać. Wyjątkiem są niektóre rodzaje działalności:

 • usługi gastronomiczne muszą być zgłoszone do Sanepidu
 • działalność wymagająca rejestracji jako czynny podatnik VAT,
 • sprzedaż towarów lub usług, które muszą być rejestrowane przy pomocy kasy fiskalnej, np. gaz płynny, sprzęt radiowy, telewizyjny i telekomunikacyjny, części do silników spalinowych, nadwozia do pojazdów silnikowych, wody toaletowe i perfumy, usługi przewozu taksówkami, usługi naprawy pojazdów silnikowych i motorowerów, usługi doradztwa podatkowego, usługi fryzjerskie, kosmetyczne i  kosmetologiczne (kasa fiskalna jest również wymagana, jeśli obrót w poprzednim roku przekroczył 20 000 zł). 

Jeśli chcesz zakończyć działalność nierejestrowaną i zacząć prowadzić działalność gospodarczą, wystarczy złożyć wniosek o wpis do CEIDG. Możesz to zrobić samodzielnie lub skorzystać ze wsparcia ekspertów z Open Profit, którzy pomogą Ci zarejestrować firmę przez internet.

FAQ

Działalność nierejestrowana a NIP – czy muszę go mieć?

Nie. Osoby fizyczne prowadzące działalność nierejestrowaną nie potrzebują numerów identyfikacyjnych, takich jak NIP czy REGON.

Jak wypełnić PIT-36 w działalności nierejestrowanej?

Dochody z działalności nierejestrowej są opodatkowane na zasadach ogólnych wg skali podatkowej. Jest to rodzaj przychodów z innych źródeł, które należy rozliczyć w zeznaniu rocznym PIT-36. Twoim przychodem podatkowym z działalności nierejestrowej są kwoty zapłacone przez klienta za towar lub usługę, a prowadząc działalność nierejestrowaną, rozliczasz podatki dopiero w zeznaniu rocznym, a nie co miesiąc. W deklaracji PIT-36 możesz też wykazać koszty poniesione w związku z działalnością, które pozwolą Ci pomniejszyć dochód podlegający opodatkowaniu.

Działalność nierejestrowana a ZUS – co musisz wiedzieć?

Osoby prowadzące działalność nierejestrowaną nie podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia działalności pozarolniczej, dlatego nie musisz odprowadzać składek na ZUS. Jeśli jednak w ramach działalności świadczysz usługi, podlegasz ubezpieczeniom jako zleceniobiorca – wówczas Twój zleceniodawca pełni obowiązki płatnika składek.