Turn your device in portrait mode.


Od 15.06.2020 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie dla średnich firm. Z pomocy będą mogły skorzystać przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terytorium Polski, które zatrudniają od 50 do 249 pracowników a ich roczny obrót nie przekracza 50 mln euro albo 43 mln euro w przypadku sumy bilansowej.

Celem naboru jest wsparcie utrzymania działalności gospodarczej średniego przedsiębiorcy, który na skutek wystąpienia pandemii COVID-19 odnotował spadek obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku.

Otrzymane dofinansowanie firmy będą mogły przeznaczyć na bieżące koszty utrzymania przedsiębiorstwa. Dotacje przyznawane będą w formie bezzwrotnej i mogą je otrzymać nawet te przedsiębiorstwa, które już korzystają z innych form wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej.

Nabór prowadzony jest w ramach dwóch programów:

Program Operacyjny Polska Wschodnia – dla przedsiębiorstw z województw lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – dla przedsiębiorstw z pozostałych województw

Nabór wniosków trwa do 31.07.2020 lub do wyczerpania środków dostępnych w programie. O przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność zgłoszeń. Wnioski można składać online na stronie PARP – link poniżej.

Pełna informacja o programie:

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/dotacja-na-kapital-obrotowy

Facebook - Logo Instagram - Logo