Turn your device in portrait mode.


W 2021 roku w Polsce zacznie obowiązywać estoński CIT. Firmy, które będą korzystały z tego opodatkowania nie będą płacić miesięcznych/kwartalnych zaliczek ani składać deklaracji rocznych. Brak tego obowiązku będzie tak długo jak długo zysk pozostanie w firmie. CIT będzie płatny dopiero w momencie wypłaty zysku.

Z estońskiego CIT będą mogły skorzystać małe i średnie spółki kapitałowe, które spełnią jednocześnie wszystkie poniższe kryteria:

  • przychody nie przekraczają 50 mln zł,
  • udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne,
  • nie posiadają udziałów w innych podmiotach,
  • zatrudniają co najmniej 3 pracowników – oprócz udziałowców,
  • przychody pasywne nie przewyższają przychodów z działalności operacyjnej,
  • wykazują nakłady inwestycyjne.

Ministerstwo Finansów przygotowało ankietę, dzięki której już dziś można sprawdzić, czy firma może skorzystać z estońskiego CIT. Ankieta dostępna jest pod linkiem: https://www.podatki.gov.pl/estonski-cit/

Facebook - Logo Instagram - Logo