Turn your device in portrait mode.


Od 1 września 2019 r. zacznie funkcjonować tzw. biała lista podatników VAT. Znajdować się mają w niej informacje o przedsiębiorcach zarejestrowanych lub wyrejestrowanych do podatku VAT oraz ich numery rachunków bankowych. Wykaz taki ma pozwalać na szybką i skuteczną weryfikację kontrahentów (podatników VAT).

Biała lista będzie prowadzona przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) i ma zostać udostępniona na stronie Ministerstwa Finansów oraz Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).  Informacje będzie można wyszukiwać na podstawie numeru NIP bądź nazwy firmy.                      Ważne jest, aby przedsiębiorcy mieli zgłoszone aktualne numery rachunków bankowych w CEIDG lub KRS.

Od 1 stycznia 2020 przedsiębiorca, który zapłaci swojemu kontrahentowi kwotę powyżej 15 tys. zł na inny rachunek niż podany w wykazie, nie będzie miał możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu kwoty w tej części w jakiej płatność przekracza 15 tys. zł.  Będzie musiał również ponieść ryzyko odpowiedzialności solidarnej ze swoim kontrahentem za zaległości podatkowe, jeśli on nie zapłaci należnego podatku VAT od transakcji.

Jedyną możliwością uniknięcia sankcji za wpłatę na inny rachunek niż ten na białej liście, będzie zgłoszenie tego faktu do urzędu skarbowego, w ciągu trzech dni od zlecenia przelewu.

Facebook - Logo Instagram - Logo