Kilkanaście lat doświadczenia w świadczeniu różnorodnych usług na rzecz przedsiębiorstw pozwoliło nam zgromadzić wiedzę, którą chętnie dzielimy się z naszymi Klientami. Wiedza ta dotyczy nie tylko księgowości oraz kadr i płac, ale także systemu podatkowego i innych aspektów prowadzenia przedsiębiorstwa. Doradzamy w zakresie:

  • optymalizacji podatków
  • prawnych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa
  • polityki cen transferowych
  • kupna i sprzedaży przedsiębiorstw
  • pozyskiwania kapitału i inwestorów

Ponadto:

  • udzielamy porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej
  • reprezentujemy podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych
  • opiniujemy umowy cywilno-prawne
  • pomagamy przy sporządzaniu umowy spółki
  • oferujemy pomoc prawną w procesach windykacji należności