Usługi doradcze

Kilkanaście lat doświadczenia w świadczeniu różnorodnych usług na rzecz przedsiębiorstw pozwoliło nam zgromadzić wiedzę, którą chętnie dzielimy się z naszymi Klientami. Wiedza ta dotyczy nie tylko księgowości oraz kadr i płac, ale także systemu podatkowego i innych aspektów prowadzenia przedsiębiorstwa.

Doradzamy w zakresie:

uslugi-doradcze-openprofit
  • bieżące doradztwo Twojego Opiekuna

  • doradztwo w zakresie wyboru formy działalności

  • doradztwo w wyborze najlepszej formy opodatkowania

  • doradztwo związane z zatrudnianiem współpracowników

  • inne doradztwo specjalistyczne

Ponadto:

  • udzielamy porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej
  • reprezentujemy podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych
  • opiniujemy umowy cywilno-prawne
  • pomagamy przy sporządzaniu umowy spółki
  • oferujemy pomoc prawną w procesach windykacji należności

Czym możemy Ci pomóc?

Zobacz również: