Obowiązek prowadzenia KPiR dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich, spółdzielni socjalnych jeżeli ich przychody za rok poprzedni nie przekroczą równowartości w walucie polskiej 2.000.000 euro lub żaden ze wspólników nie prowadzi ksiąg rachunkowych.

Prowadzenie KPIR przez Open Profit obejmuje między innymi:

 • ewidencję przychodów i kosztów
 • kontrolę dokumentów
 • ewidencję środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz odpisy amortyzacyjne
 • ewidencję wyposażenia
 • prowadzenie rejestrów VAT sprzedaży i zakupów
 • przygotowanie i wysłanie do klienta informacji dotyczącej wysokości miesięcznych lub kwartalnych kwot z tytułu zaliczki na podatek dochodowy i podatek od towarów i usług (VAT) jak również z tytułu podatków lokalnych
 • przygotowanie i wysłanie do odpowiednich urzędów prawem wymaganych deklaracji, informacji i sprawozdań (urząd skarbowy, ZUS, GUS, NBP itd.)
 • sporządzanie zeznania rocznego i przesłanie drogą elektroniczną do odpowiedniego urzędu skarbowego

 

Podstawowy – 150 zł netto

 • do 15 dokumentów
 • ewidencja dokumentów księgowych
 • ewidencja VAT
 • sporządzanie i wysyłka deklaracji podatkowych
 • wystawianie faktur online

Premium – 330 zł netto

 • do 60 dokumentów
 • ewidencja dokumentów księgowych
 • ewidencja VAT
 • sporządzanie i wysyłka deklaracji podatkowych
 • wystawianie faktur online
 • PIT roczny z działalności gospodarczej
 • Inne PITy roczne Klienta
 • zaświadczenia z ZUS i U.S.