Призупинення підприємницької діяльності - які зобов'язання це передбачає та які переваги дає?

Більшість підприємців вирішують припинити свою діяльність, коли втрачають фінансову ліквідність, а отже, бракує коштів для оплати постійних витрат, внесків і податків. Велике значення має те, чи пов'язана робота компанії з сезонністю і відсутністю замовлень для отримання достатнього прибутку. Причиною призупинення діяльності також можуть бути випадкові події, тривалі хвороби власників, поїздки за кордон тощо.

У період призупинення підприємець не повинен подавати звітність з ПДВ та не сплачувати авансовий внесок з податку на прибуток. Також підприємця знімають з обліку в ZUS, через що не потрібно платити внески.

ОБОВ'ЯЗКИ ТА ФОРМАЛЬНОСТІ

Підприємець, який внесено до CEIDG, може призупинити діяльність індивідуального підприємця мінімум на 30 днів і максимум на невизначений час. З іншого боку, підприємець, внесений до Національного судового реєстру, може призупинити підприємницьку діяльність на термін від 30 днів до 24 місяців.

З 30 квітня 2018 року підприємець, який наймає найманих працівників, у тому числі у відпустці по вагітності та пологах, має право припинити підприємницьку діяльність. У випадку партнерів у цивільних, повних або професійних товариствах призупинення господарської діяльності одним із партнерів має силу лише в тому випадку, якщо воно також зроблено іншими партнерами.

Щоб призупинити діяльність, підприємець повинен подати заяву CEIDG-1 до офісу гміни (особисто або в електронному вигляді), яка автоматично надсилається до Установи соціального страхування, податкової служби та Центрального статистичного управління. Після отримання такої інформації ZUS повідомить платника про підготовлені у зв’язку з цим документи. Підприємець, який діє у формі комерційного товариства, подає повідомлення про зупинення діяльності до Державного судового реєстру.

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК

Перевага зупиненої діяльності полягає в тому, що платник податків не повинен нараховувати та сплачувати аванси з податку на прибуток.

Підприємець, який веде Книгу обліку податкових надходжень і витрат, не зобов'язаний проводити інвентаризацію на дату зупинення та відновлення діяльності. Але якщо призупинення охоплює кінець податкового року, підприємець зобов’язаний подати річну податкову декларацію, провести інвентаризацію, закрити книгу та визначити дохід або збиток.

Під час зупинення підприємницької діяльності платник податків не може отримувати доходи від поточної діяльності, але має право продати основні засоби та обладнання підприємства – тоді такі доходи відображаються в ПКПІР як інші доходи.

Витрати щодо постійних зобов’язань, які є результатом договорів, укладених до призупинення, наприклад, абонентська плата за телефонний зв’язок, орендна плата за оренду приміщень, податок на нерухоме майно, лізингові внески тощо, можуть бути вирахувані з податку та відображатися в Книзі доходів і витрат з податку.

При одноразовому розрахунку за зареєстрованими доходами немає обов’язку нараховувати та сплачувати фіксований податок на прибуток за місяці, в яких припиняється діяльність, однак облік доходів все одно потрібно вести.

Податок, сплачений за податковою карткою в період призупинення, не нараховується до податку, сплаченого за формою податкової картки за весь час призупинення, у розмірі 1/30 місячного платежу за кожен день. підвіски.

ПДВ

платник податків ПДВ відсутній обов’язок подання декларацій за розрахункові періоди, на які поширюється призупинення. Якщо платник податку отримує доходи (наприклад, від продажу основних фондів) і в період призупинення виникає податкове зобов’язання, він повинен подати декларацію з ПДВ.

Підприємець-платник ПДВ має можливість вирахувати ПДВ з постійних витрат за договорами, укладеними до призупинення, шляхом подання декларацій. Однак слід пам’ятати, що відомство може виключити платника податків з реєстрації ПДВ, напр. якщо платник податків призупинив провадження господарської діяльності на підставі положень про зупинення господарської діяльності на строк не менше 6 місяців поспіль.