Що таке рельєф термомодернізації?

Звільнення від термомодернізації дозволяє відняти витрати, понесені у зв’язку з інвестиціями в термомодернізацію (наприклад, у фотоелектричну техніку). Відрахування за пільгою на термомодернізацію здійснюється з бази оподаткування, витрат, понесених на придбання будівельних матеріалів або обладнання, а також витрат, понесених на послугу з монтажу, пов’язану з завершеною інвестицією фотоелектричної (термомодернізації) у вашому індивідуальному будинку*.

Хто може скористатися пільгою на термомодернізацію за рік?

Відповідно до Закону, пільгою з термомодернізації може скористатися платник податку на прибуток, який сплачує податок за шкалою оподаткування, ставкою податку 19% та сплачує одноразову суму зареєстрованого доходу, будучи власником або співвласником одноквартирного житлового будинку. будинків, які понесли витрати на проект термомодернізації.

Які витрати підлягають франшизі?

Точний перелік витрат на термомодернізацію, які можуть бути відраховані при розрахунку ПДФО, міститься в додатку до розпорядження Міністра інвестицій та розвитку від 21 грудня 2018 року про визначення переліку видів будівельних матеріалів, обладнання та послуг, пов’язаних з реалізації проектів термомодернізації (Зак. вісник, поз. 2489). До переліку входять як будівельні матеріали, обладнання, так і послуги, що підлягають відрахуванню за пільгою на термомодернізацію.

 Повний перелік витрат наведено нижче:

Ось посилання

Як розраховується рельєф?

Відрахування робиться в податковій декларації за податковий рік, у якому були понесені витрати.

Сума відрахування, яка не була покрита доходом (виручкою) платника податку за податковий рік, підлягає відрахуванню в наступних роках, але не довше ніж протягом 6 років, починаючи з кінця податкового року, в якому вперше подано податковий звіт. були понесені витрати.

Скільки можна відняти?

Сума відрахування не може перевищувати 53 000,00 злотих щодо всіх реалізованих проектів з термомодернізації об’єктів індивідуальної забудови, що перебувають у власності або на праві власності платника податку.

Відрахування витрат на термомодернізацію - основні умови

Для того, щоб скористатися відрахуванням витрат за пільгою на термомодернізацію, необхідно також виконати кілька інших умов. Ключовим з них є документальне оформлення витрат, понесених на впровадження фотоелектричної (термомодернізації) інвестицій в одноквартирному будинку. Отже, платник податку повинен мати всі рахунки-фактури, що підтверджують понесені витрати, видані платником ПДВ.

Але це ще не все. Мінфін додатково попереджає – для вирахування в розрахунку з ПДФО витрати не можуть бути профінансовані чи співфінансовані з коштів Національного фонду охорони навколишнього природного середовища та водного господарства чи воєводських фондів охорони навколишнього середовища та водного господарства чи повернуті до платника податків у будь-якій формі. Тоді вони не підлягають вирахуванню. Це ще не все. Якщо платник податку включив витрати до оподатковуваних витрат і вирахував їх з податку, він також не може знову вирахувати їх у рамках пільги на термомодернізацію.

Варто зазначити, що пільга на термомодернізацію поширюється на витрати на термомодернізацію за умови, що проект термомодернізації в цій будівлі буде завершено протягом 3 років поспіль, починаючи з кінця податкового року, в якому були понесені перші витрати.

Що робити, якщо ви втратили право на пільгу?

Якщо платник податку не реалізує проект термомодернізації протягом трирічного періоду, він зобов’язаний повернути пільгу, що означає додавання раніше утриманих сум у зв’язку з цим до доходу (виручки) за податковий рік, у якому три- річний термін закінчився.

Платник податку, який після року, в якому користувався пільгою, отримав відшкодування вирахованих витрат на реалізацію проекту термомодернізації, зобов’язаний віднести попередньо вираховані суми до доходу (виручки) у податковій декларації, що подається за податковий рік, у якому він отримав це відшкодування.

* Одноквартирний житловий будинок - це окремо стоїть або суміжний, рядовий або груповий будинок, призначений для задоволення житлових потреб, що становить конструктивно самостійне ціле, в якому допускається відокремлення не більше двох житлових приміщень або одного житлового приміщення. та комерційних приміщень загальною площею не більше 301ТП3Т загальної площі будівлі.