Підприємці, які отримали дохід у січні 2020 року, мають можливість змінити форму оподаткування з прогресивного податку (за шкалою оподаткування: 17% та 32%) на фіксований податок (19%) або відмовитися від фіксованого податку до 20 лютого 2020 р

Для цього необхідно подати заяву про зміну даних у записі до ЦЗДР-1 або письмово повідомити податкову.

На підставі поданої заяви або повідомлення платник податків обирає форму оподаткування, яка буде обов’язковою для доходів, отриманих протягом року в рамках здійснення господарської діяльності.

Також нагадуємо, що ви можете змінити форма оплати аванси з податку на прибуток.

Квартальні аванси з ПДФО

Маленькі платники податків (для цілей ПДФО це підприємці, чий дохід від продажу не перевищив: сума доходу в 2019 році в розмірі 8 747 000 злотих) можуть вибрати щоквартально сплата авансового податку на прибуток.

Строки сплати авансових внесків за окремі квартали:

1 квартал – до 20 квітня.

II квартал - до 20 липня.

III квартал - до 20 жовтня.

IV квартал року – до 20 січня.

Спрощена авансова оплата ПДФО

Підприємці можуть платити щомісяця аванси з податку на прибуток спрощена форма. Спрощені аванси не розраховуються на основі реального доходу, отриманого в певному місяці. Спрощенка полягає у визначенні щомісячного авансового внеску з податку, фіксованого протягом податкового року, у розмірі 1/12 суми доходу від підприємницької діяльності, зазначеної в річній податковій декларації за рік, що передує (або за два роки) поданий податковий рік.

Платники податку, які вирішили сплачувати авансовий внесок з податку на доходи за спрощеною формою, зобов’язані:

- використовувати обрану форму протягом податкового року,

- вносити авансові платежі до 20 числа місяця, наступного за місяцем, до якого відноситься авансовий внесок.

Подано повідомлення про форму сплати авансів ПДФО безпосередньо в річному звіті.