політика конфіденційності

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Як Адміністратор даних, на основі чинних нормативних актів, тобто Загального регламенту захисту даних («GDPR»), Open Profit Drejling i Wspólnicy spółka jawna з зареєстрованим офісом у Познані, вул. Zwierzyniecka 3, 60-813 Poznań, NIP: PL 972 10 86 249, KRS: 0000205406, REGON: 634580877? ми усвідомлюємо важливість захисту персональних даних і розглядаємо це як одну з головних цілей нашого бізнесу.

Перш ніж надавати нам будь-які персональні дані, ми рекомендуємо вам, як користувачеві веб-сайту, уважно прочитати цю Політику конфіденційності, оскільки вона містить важливу інформацію щодо захисту персональних даних і заходів безпеки, які впроваджуються для забезпечення відповідності чинним нормам.

Будь ласка, зверніть увагу, що ця Політика конфіденційності є частиною умов користування Сайтом і застосовується лише до Сайту, а не до інших пов’язаних веб-сайтів – такі інші веб-сайти можуть регулюватися власною політикою щодо конфіденційності та файлів cookie.

Ваші персональні дані оброблятимуться нами відповідно до принципів законності, справедливості та прозорості, мінімізації даних, коректності, цілісності та конфіденційності. Крім того, ваші персональні дані оброблятимуться лише для цілей, про які вам було повідомлено, і не довше, ніж це необхідно для цих цілей. Ваші персональні дані оброблятимуться відповідно до чинних нормативних актів з урахуванням усіх передбачених у них зобов’язань щодо конфіденційності.

1. АДМІНІСТРАТОР ДАНИХ

Відповідно до чинних норм ми є Адміністратором даних для цього веб-сайту. Ми запровадили загальноприйняті стандарти технології та операційної безпеки, щоб захистити вашу особисту інформацію від втрати, неправильного використання, несанкціонованої зміни чи знищення. Ми негайно повідомимо вас у разі будь-якого порушення ваших особистих даних, яке може наразити вас на серйозний ризик.

2. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ, ЯКІ ПІДЛЕГАЮТЬ ОБРОБКІ

Термін «персональні дані» означає інформацію про ідентифіковану або ідентифіковану фізичну особу. Зокрема, персональні дані, які збирає Веб-сайт, включають:

а) Навігаційні дані

ІТ-системи та програмне забезпечення, що забезпечують належне функціонування веб-сайту, можуть під час нормальної роботи отримувати певні персональні дані, які автоматично надсилаються, коли користувач використовує протоколи Інтернет-зв’язку. Ця інформація не збирається для того, щоб призначати її конкретним ідентифікованим особам, хоча через свою природу вона може дозволити ідентифікувати користувачів шляхом обробки та зв’язування з даними, отриманими третіми сторонами. Ця категорія даних зазвичай включає IP-адреси або доменні імена комп’ютерів, які використовуються користувачами, які підключаються до сайту, URL-адреси, час з’єднання, способи подання запиту на сервер, розмір файлу, отриманого у відповідь, числовий код, що вказує на статус відповіді, надісланої сервером (успіх, помилка тощо) та інші параметри, пов’язані з операційною системою користувача та ІТ-середовищем.

Ці дані використовуються лише для отримання анонімної статистичної інформації, пов’язаної з використанням веб-сайту, для контролю його правильної роботи, для надання різних функціональних можливостей, необхідних користувачеві, з міркувань безпеки та для визначення осіб, відповідальних у разі можливого кіберзлочинності. Ці дані видаляються через 12 місяців.

б) Дані, надані вами добровільно

Користуючись Веб-сайтом, ви маєте можливість добровільно надати свої персональні дані, такі як ім’я та прізвище та адресу електронної пошти, щоб зареєструватися в службі розсилки, запитати пропозицію продукту, зареєструватися за допомогою форми «Реєстрація», зв’язатися з адміністратора даних за допомогою форми «Зв'язатися з нами» або надіслати нам своє резюме. Ці дані оброблятимуться нами відповідно до чинних норм. Якщо ви надаєте нам персональні дані третіх осіб, ви заявляєте, що маєте на це повноваження та будете виконувати всі зобов’язання Адміністратора даних відповідно до чинного законодавства, а також що цим ви повністю звільняєте нас від відповідальності та звільняєте нас від будь-яких спори, претензії, претензії щодо відшкодування збитків, завданих обробкою тощо, можливі від третіх осіб, чиї персональні дані обробляються вами таким чином.

c. Файли cookie та подібні технології

Ми збираємо особисту інформацію за допомогою файлів cookie. Додаткову інформацію про використання нами файлів cookie та подібних технологій можна знайти тут тут.

3. МЕТА, ПРАВОВА БАЗА ТА ОБОВ’ЯЗКОВИЙ АБО НЕОБОВ’ЯЗКОВИЙ ХАРАКТЕР ОБРОБКИ

Ваші персональні дані оброблятимуться нами для наступних цілей:

a. для виконання контракту, стороною якого ви є, або для здійснення, на ваш запит, попередніх дій у зв'язку з таким контрактом 1 ;

b. для проведення досліджень/статистичних аналізів на основі сукупних або анонімних даних, і тому без можливості ідентифікації користувача, для оцінки роботи Веб-сайту, вимірювання мережевого трафіку для Веб-сайту та оцінки його функціональності та інтересу до Веб-сайту. ;

c. для виконання наших юридичних зобов’язань 3;

г. для здійснення або захисту наших прав 4 ;

д. для отримання від Вас, за Вашою згодою, заяв про роботу, надісланих з Вашої власної ініціативи 5 ;

Надання персональних даних для цілей, перелічених вище, є добровільним, однак ненадання даних може перешкодити нам виконати ваші запити або виконати наші юридичні зобов’язання.

4. ОТРИМУВАЧІ ДАНИХ

Відповідно до цілей, викладених у пункті 3, ми можемо надавати ваші персональні дані таким особам:

а) суб’єкти, які зобов’язані забезпечити надання послуг, пропонованих Веб-сайтом – наприклад, зобов’язані надсилати електронні листи та аналізувати функціонування Веб-сайту – такі суб’єкти зазвичай діють для нас як Суб’єкти обробки;

b) особи, уповноважені обробляти персональні дані, які взяли на себе зобов’язання зберігати таємницю або підлягають відповідному законодавчому зобов’язанню зберігати таємницю; (наприклад, наші співробітники та підрядники); (суб’єкти, перелічені в пунктах a. і b. разом іменуються «одержувачами даних»);

c) судові органи під час виконання своїх функцій відповідно до застосовних норм.

5. ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ДО ТРЕТІХ КРАЇН

Ми не плануємо передавати ваші особисті дані одержувачам за межами Європейської економічної зони (ЄЕЗ).

6. ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ

Ми обробляємо ваші персональні дані лише до тих пір, поки це необхідно для досягнення цілей, викладених у пункті 3. Без шкоди для умов, викладених вище, ваші персональні дані оброблятимуться нами протягом часу, дозволеного чинними правилами, щоб для захисту наших прав та інтересів. Більш детальну інформацію щодо терміну зберігання персональних даних та критеріїв визначення такого терміну можна отримати, звернувшись до Адміністратора даних.

7. ПРАВА СУБ'ЄКТІВ ДАНИХ

У рамках чинного законодавства ви маєте право попросити нас отримати доступ до ваших персональних даних, а також виправити та/або видалити ваші персональні дані в будь-який час. Ви також можете заперечити проти обробки, вимагати обмеження обробки або передачі персональних даних у структурованому, широко використовуваному та машинозчитуваному форматі.

Запити надсилайте електронною поштою на адресу: biuro_op@openprofit.pl

Відповідно до чинних нормативних актів ви маєте право подати скаргу до компетентного наглядового органу, якщо вважаєте, що ваші персональні дані оброблялися або обробляються незаконно.

8. ЗМІНИ ДО ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Ця Політика конфіденційності набирає чинності з 25 травня 2018 року. Ми залишаємо за собою право час від часу змінювати або оновлювати його. Будь-які такі зміни набудуть чинності, як тільки вони будуть опубліковані на Сайті: тому ми рекомендуємо вам регулярно перевіряти цей розділ Сайту, щоб бути в курсі будь-яких змін.

1 Відповідно до ст. в мистецтві. 6 сек. 1 л. b Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист осіб у зв’язку з обробкою персональних даних і про вільний рух таких даних, а також про скасування Директиви 95/46/ EC (Загальний регламент захисту даних, Законодавчий журнал EU L 119/1 від 4 травня 2016 р., далі: "GDPR"),

2 Відповідно до ст. стаття 6 сек. 1 л. f GDPR,

3 Відповідно до ст. стаття 6 сек. 1 л. c GDPR,

4 Відповідно до ст. стаття 6 сек. 1 л. f GDPR,

5 Відповідно до ст. стаття 6 сек. 1 л. і GDPR.