Jeśli szukasz nowego księgowego, jesteś we właściwym miejscu. W Open Profit pomagamy Klientom w całym procesie zmiany dostawcy usług księgowych. Nie musisz się martwić i zastanawiać. Nasze zadania to między innymi:

  • kontakt z dotychczasowym biurem rachunkowym
  • przygotowanie listy dokumentów i materiałów niezbędnych w procesie przejęcia świadczenia usług księgowych
  • obecność specjalisty z Open Profit przy przekazywaniu dokumentów i materiałów (sprawdzenie kompletności i zgodności z protokołem zdawczo-odbiorczym)
  • eksport / import danych z bazy dotychczasowego biura do bazy danych Open Profit
  • zaktualizowanie informacji o zmianie dostawcy usług księgowych instytucji, których poinformowanie jest niezbędne
  • przeprowadzenie audytu dotychczasowych ksiąg (w przypadku wątpliwości co do ich jakości)