Turn your device in portrait mode.


Zmiany w systemie Twój e-PIT

Od 15 lutego 2020 r. możliwa jest wysyłka rocznych deklaracji podatkowych za pośrednictwem systemu Twój e-PIT. W porównaniu do poprzedniego roku jest kilka nowości.

W tym roku usługą Twój e-PIT objęta jest większa liczba zeznań. W 2020 roku przez Twój e-PIT wyślemy następujące formularze podatkowe:

PIT-37 – termin złożenia do 30.04.2020

PIT-38 – termin złożenia do 30.04.2020

PIT-28 – termin złożenia do 02.03.2020

PIT-36 – termin złożenia do 30.04.2020

W zakresie PIT-28 i PIT-36 usługa nie będzie dotyczyć przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej. W zeznaniach tych rozliczymy przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, rozliczanych poza działalnością gospodarczą (wynajem prywatny). Rozliczenie roczne na formularzach PIT-28 i PIT-36 – w przeciwieństwie do PIT-37 i PIT-38 – nie zostanie automatycznie zaakceptowane 30 kwietnia 2020 r.

W bieżącym roku nastąpiły zmiany na etapie uwierzytelnienia się do usługi w przypadku wspólnego rozliczenia się małżonków. W przypadku kwoty 0 (zero) podatnik będzie musiał podać imię ojca małżonka.

W tym roku system Twój e-PIT automatycznie uwzględni ulgę dla dzieci urodzonych w 2019 roku oraz dla dzieci uczących się powyżej 18. roku życia.

Kolejna zmiana dotyczy osób poniżej 26. roku życia. Ulga dla młodych będzie automatycznie wpisana do formularza na podstawie informacji z PIT-11 podatnika. Nawet jeśli podatnik nie złożył pracodawcy oświadczenia o objęciu jego przychodów ulgą w 2019 roku i pracodawca pobrał zaliczki na podatek, w systemie Twój e-PIT znajdzie się PIT z wyliczoną ulgą dla młodych i informacją o zaliczce, która pracodawca pobrał i której zwrot przysługuje podatnikowi. Jeśli dochody podatnika w całości były objęte ulgą dla młodych, to po zalogowaniu się do systemu otrzyma on taka informację i nie musi wówczas składać deklaracji.

Ostatnia nowość w systemie dotyczy zwrotu i zapłaty podatku. W nowej wersji usługi będzie można sprawdzić status zwrotu nadpłaty podatku. Osoby, które będą miały podatek do zapłaty będą mogły to uczynić online w usłudze Twój e-PIT, gdzie będzie automatycznie wskazany mikrorachunek podatkowy.

Facebook - Logo Instagram - Logo