Turn your device in portrait mode.


Od 15.02.2019 działa Twój e-PIT. Jest to nowy system przygotowany przez Krajową Administrację Podatkową do składania rocznych zeznań podatkowych.

  

Kto może z niego skorzystać rozliczając dochody za 2018 rok:

>  podatnicy rozliczający się z dochodów na formularzu PIT-37 (z umów o pracę, zlecenia, o dzieło)

>  podatnicy rozliczający się z dochodów na formularzu PIT-38 (dochody z kapitałów pieniężnych)

 

Zeznanie podatkowe będzie czekać na podatnika w wersji elektronicznej na Portalu Podatkowym podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/. Przygotowany przez Urząd PIT będzie już uzupełniony o dane uzyskane od pracodawców oraz dane z ubiegłorocznej deklaracji podatnika, na podstawie której będą ustalone takie informacje jak:  sposób opodatkowania: indywidualnie lub z małżonkiem, ulga na dzieci oraz organizacja pożytku publicznego, której przekazujemy 1% podatku.

 

Jakie działania należy wykonać, aby wysłać zeznanie przez Twój e-PIT? Do wyboru są następujące opcje:

  1. zaakceptować zeznanie bez zmian i pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO),
  2. wprowadzić poprawki:

– np. w sytuacji, jeśli podatnik nie rozlicza się indywidualnie, zmienić jego sposób na wspólne z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci;

– zmienić lub wskazać organizację pożytku publicznego (OPP), której chcemy przekazać 1 proc. podatku,

– zmienić dane ulgi na dzieci lub dodać ulgę,

– dodać inne dane (np. odliczenia darowizny na cele krwiodawstwa, kultu religijnego, wydatki na cele rehabilitacyjne lub z tytułu użytkowania internetu),

  1. odrzucić przygotowany PIT i rozliczyć się samodzielnie bądź z pomocą biura rachunkowego 😉 W tym przypadku PIT proponowany przez Urząd nie będzie brany pod uwagę,
  2. nie zrobić nic – wówczas 30 kwietnia rozliczenie przygotowane przez Urząd zostanie uznane za złożone.
Facebook - Logo Instagram - Logo