Turn your device in portrait mode.


Od stycznia 2019 roku zmieniły się zasady opodatkowania dochodów ze sprzedaży nieruchomości.

Dochody ze sprzedaży mieszkania po upływie pięciu lat od jego nabycia są zwolnione z podatku dochodowego.

W przypadku wcześniejszej sprzedaży można uniknąć zapłaty podatku przeznaczając dochody uzyskane na własne cele mieszkaniowe. Od 2019 roku, termin ten został wydłużony do trzech lat. Wymagane jest jednak, aby w tym okresie  nastąpiło podpisanie ostatecznej umowy zakupu mieszkania, przenoszącej prawo własności do nieruchomości.

Korzystniejsze przepisy są również dla spadkobierców mieszkań. Do końca 2018 r. pięcioletni okres posiadania mieszkania liczył się od dnia nabycia spadku, przez co trudniej było skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego. Od stycznia 2019 termin ten jest liczony od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie nieruchomości przez spadkodawcę. Spadkobierca, dzięki tej zmianie, szybciej może sprzedać mieszkanie bez podatku.

Facebook - Logo Instagram - Logo