Turn your device in portrait mode.


Każda podróż, która jest związana z prowadzoną działalnością gospodarczą i służy osiągnięciu bądź zachowaniu przychodów lub  zabezpieczeniu źródła przychodów, a odbywa się poza miejscowością siedziby firmy, może być uznawana jako podróż służbowa.

Z tytułu wyjazdów służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących do kosztów uzyskania przychodów zalicza się wartości diet  – w części nie przekraczającej wysokość diet przysługujących pracownikom, czyli 30 zł  ( dieta krajowa)

Jeśli jest to jednodniowa podróż krajowa  i trwa powyżej 8 godzin przysługuje połowa diety, natomiast po przekroczeniu 12 godzin dieta liczona jest już w pełnej wysokości.  W przypadku wyjazdu  trwającego dwa dni i więcej, za każdą pełną dobę będzie przysługiwała cała wysokość  diety, za dobę rozpoczętą i trwającą       do 8 godzin – połowa diety, powyżej 8 godzin – dieta w pełnej wysokości.

W przypadku zagranicznych podróży służbowych  diety przysługują w wysokości obowiązującej dla docelowego państwa podróży zagranicznej, przykładowo : dieta za pobyt Niemczech wynosi 49 Euro, we Włoszech 48 Euro,  a w Hiszpanii 50 Euro.  Naliczenie diety  jest natomiast  nieco odmiennie niż w przypadku krajowego wyjazdu. Za każdą dobę podróży zagranicznej przysługuje dieta w pełnej wysokości, za niepełną dobę podróży zagranicznej przysługuje 1/3 diety –  do 8 godzin, 1/2 diety powyżej 8 godzin, a powyżej                 12 godzin przysługuje dieta w pełnej wysokości.

Do kosztów podatkowych zalicza się również koszty związane z dojazdem samochodem wpisanym do ewidencji środków trwałych (np. paliwo, opłaty za przejazd autostradą czy parking).  Również do kosztów uzyskania przychodów zalicza się  dojazd  samochodem niewprowadzonym do ewidencji środków trwałych, ale do wysokości limitu wynikającego z ewidencji przebiegu pojazdu . Kosztami podatkowymi są także  przejazdy  innymi środkami transportu :np. pociągiem, samolotem, autokarem, itp.  oraz transport taksówką i środkami publicznej komunikacji potwierdzone fakturami, rachunkami, bądź biletami.

Odpowiednio udokumentowane ( faktura, rachunek ) wydatki  dotyczące noclegu również zaliczone będą do kosztów uzyskania przychodów. Ujęte będą całą kwotą brutto, gdyż od tego typu usług nie można odliczyć podatku VAT. Przedsiębiorca odbywając podróż służbową nie może skorzystać z tzw. ryczałtu na noclegi, który przysługuje podczas delegacji pracowniczych.

Inne  wydatki ponoszone podczas podróży służbowej będą zaliczane do kosztów uzyskania przychodu na podstawie odpowiednich dowodów potwierdzających ich poniesienie np.  bilety  na różnego rodzaju targi, wystawy, pokazy, opłaty za bagaż itp.

Kosztów podatkowych nie stanowią  wydatki reprezentacyjne, do których zalicza się  usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym również napojów alkoholowych.

Facebook - Logo Instagram - Logo