Turn your device in portrait mode.


Ministerstwo Finansów rozpoczęło tworzenie portalu mającego na celu ujawnianie przedsiębiorców, których zadłużenie z tytułu nie zapłaconych podatków, składek ZUS, mandatów, etc. przekracza 5 tys. (łączna zaległość z odsetkami). Portal o nazwie Rejestr Należności Publicznoprawnych ma zacząć funkcjonować z początkiem 2018 r. Sposób i tryb korzystania z rejestru nie jest jeszcze znany, natomiast samo sprawdzenie kontrahenta wiązało się będzie prawdopodobnie z wyrażeniem przez niego specjalnego, pisemnego upoważnienia.

Facebook - Logo Instagram - Logo