Amortyzacja środka trwałego

„12 sierpnia 2017 r. wchodzi w życie prawo zaliczenia jednorazowej amortyzacji w wysokości 100 tys. PLN  w koszty podatkowe od zakupionego środka trwałego z grup 3-6 i 8 KŚT. Co najważniejsze nowelizacja działa wstecz czyli od 1 stycznia 2017 r. Zmiany mają dotyczyć wszystkich firm, niezależnie od wielkości i osiąganych dochodów. Nowelizacja przyczyni się do poprawy…

Czytaj więcej...

Nowelizacja ustawy VAT

Projekt nowelizacji ustawy VAT wprowadza mechanizm podzielonej płatności, tzw. split payment. Płatność będzie się dzieliła na kwotę netto, którą sprzedający będzie otrzymywał na swoje konto bankowe, oraz część VAT, która będzie wpłacana na specjalne konto. Mechanizm ma być dobrowolny.

rejestr podatników VAT

Polska Agencja Prasowa, na podstawie danych z Ministerstwa Finansów poinformowała, o wykreśleniu od początku bieżącego roku przeszło 39 tys. firm z rejestru podatników VAT (dane na dzień 10 kwietnia 2017 r.).

Jedno konto w ZUS

Nareszcie właściwa decyzja zmniejszająca trzykrotnie ilość operacji finansowych a tym samym i koszty, mniej uciążliwa dla przedsiębiorców i płatników składek.   Ustawa z dnia 11 maja 2017 o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych co do zasady wchodzi w życie 13 czerwca br. (dotyczy to definicji oraz zmian porządkujących przepisy dotychczasowe bądź dodających w tym…

Czytaj więcej...

Dobowe wyciągi bankowe do KAS

Resort finansów planuje wprowadzenie obowiązku przekazywania do Krajowej Administracji Skarbowej dobowych wyciągów z rachunków bankowych w formie elektronicznej (JPK_WB). Nowy obowiązek, który zostanie zapisany w Ordynacji podatkowej, ma w założeniu pozwolić na szybszą identyfikację podejrzanych transakcji i weryfikację spójności deklarowanych przychodów i kosztów z obrotami na rachunku bankowym. „Propozycja przekazywania codziennie wyciągów z rachunków bankowych…

Czytaj więcej...