Jedno konto w ZUS

Nareszcie właściwa decyzja zmniejszająca trzykrotnie ilość operacji finansowych a tym samym i koszty, mniej uciążliwa dla przedsiębiorców i płatników składek.   Ustawa z dnia 11 maja 2017 o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych co do zasady wchodzi w życie 13 czerwca br. (dotyczy to definicji oraz zmian porządkujących przepisy dotychczasowe bądź dodających w tym…

Czytaj więcej...

Dobowe wyciągi bankowe do KAS

Resort finansów planuje wprowadzenie obowiązku przekazywania do Krajowej Administracji Skarbowej dobowych wyciągów z rachunków bankowych w formie elektronicznej (JPK_WB). Nowy obowiązek, który zostanie zapisany w Ordynacji podatkowej, ma w założeniu pozwolić na szybszą identyfikację podejrzanych transakcji i weryfikację spójności deklarowanych przychodów i kosztów z obrotami na rachunku bankowym. „Propozycja przekazywania codziennie wyciągów z rachunków bankowych…

Czytaj więcej...

Podatek bankowy

W dniu 1 lutego weszła w życie ustawa wprowadzająca w Polsce podatek bankowy. Od tej pory działające w naszym kraju banki, firmy ubezpieczeniowe, pożyczkowe i SKOK-i będą musiały każdego roku zasilać budżet kwotą odpowiadającą 0,44% posiadanych przez nie aktywów. Rząd liczy, że zdoła w ten sposób pozyskać 5,7 miliardów złotych. Tymczasem wielu zwraca uwagę na…

Czytaj więcej...

Co blokuje rozwój polskich firm?

Konfederacja Lewiatan przedstawiła doroczną Czarną Listę Barier, wskazującą zjawiska w polskim życiu gospodarczym, które utrudniają dynamiczny rozwój rodzimych przedsiębiorstw. Wśród barier w tym roku wymieniono brak przewidywalności, spowodowany sprzecznymi komunikatami dochodzącymi z poszczególnych resortów. Analitycy wskazują także na przestarzałe, skomplikowane i nieprzystające do obecnej sytuacji na rynku prawo pracy. Pewną poprawę odnotowano w zakresie regulacji…

Czytaj więcej...