JPK na żądanie organów skarbowych – zmiany od 1 lipca 2018 r.

Od 1 stycznia 2018 roku mikrofirmy podobnie jak małe, średnie i duże podmioty zobowiązane są do generowania i wysyłki ewidencji VAT do organów skarbowych w formacie JPK_VAT – Jednolitego Pliku Kontrolnego. Od 1 lipca przedsiębiorca na żądanie organów skarbowych zobowiązany będzie do przesłania Jednolitych Plików Kontrolnych również tych bezpośrednio niedotyczących podatku VAT. JPK na żądanie…

Czytaj więcej...

Wydatki na mieszkanie w kosztach firmy

Wielu drobnych przedsiębiorców prowadzi działalność gospodarczą w prywatnym mieszkaniu lub domu. Czy mogą zaliczyć do kosztów firmy wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją tego mieszkania, takie jak czynsz, prąd, gaz, wywóz nieczystości, odsetki od kredytu mieszkaniowego? Do niedawna było to możliwe pod warunkiem wyodrębnienia na cele działalności gospodarczej całkowicie oddzielnego pomieszczenia, z przeznaczeniem wyłącznie na…

Czytaj więcej...

Zmiany w prawie przedsiębiorców

30 kwietnia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. Oto zestawienie najważniejszych zmian w prawach i obowiązkach przedsiębiorców, które wprowadza nowa ustawa. Numer REGON odchodzi do przeszłości. Przedsiębiorca będzie identyfikowany wyłącznie za pomocą numeru NIP; Nie trzeba rejestrować działalności gospodarczej, jeżeli osoba będzie zarabiać mniej niż 50% minimalnego…

Czytaj więcej...

Podatkowe KRD

Ministerstwo Finansów rozpoczęło tworzenie portalu mającego na celu ujawnianie przedsiębiorców, których zadłużenie z tytułu nie zapłaconych podatków, składek ZUS, mandatów, etc. przekracza 5 tys. (łączna zaległość z odsetkami). Portal o nazwie Rejestr Należności Publicznoprawnych ma zacząć funkcjonować z początkiem 2018 r. Sposób i tryb korzystania z rejestru nie jest jeszcze znany, natomiast samo sprawdzenie kontrahenta…

Czytaj więcej...

Kary za wyłudzenia VAT

Strach się bać ? do Rządowego Centrum Legislacyjnego wpłynął projekt ustawy o surowym karaniu za m.in. wyłudzenia VAT. Starty budżetu państwa sięgające według opinii specjalistów do 50 mld zł rocznie spotkały się z determinacją rządu w walce z uszczelnianiem systemu VAT jak również karaniem oszustów gospodarczych. Ministerstwo sprawiedliwości chce surowych kar za wyłudzenia VAT, zrównując…

Czytaj więcej...