Podatkowe KRD

Ministerstwo Finansów rozpoczęło tworzenie portalu mającego na celu ujawnianie przedsiębiorców, których zadłużenie z tytułu nie zapłaconych podatków, składek ZUS, mandatów, etc. przekracza 5 tys. (łączna zaległość z odsetkami). Portal o nazwie Rejestr Należności Publicznoprawnych ma zacząć funkcjonować z początkiem 2018 r. Sposób i tryb korzystania z rejestru nie jest jeszcze znany, natomiast samo sprawdzenie kontrahenta…

Czytaj więcej...

Kary za wyłudzenia VAT

Strach się bać ? do Rządowego Centrum Legislacyjnego wpłynął projekt ustawy o surowym karaniu za m.in. wyłudzenia VAT. Starty budżetu państwa sięgające według opinii specjalistów do 50 mld zł rocznie spotkały się z determinacją rządu w walce z uszczelnianiem systemu VAT jak również karaniem oszustów gospodarczych. Ministerstwo sprawiedliwości chce surowych kar za wyłudzenia VAT, zrównując…

Czytaj więcej...

Amortyzacja środka trwałego

„12 sierpnia 2017 r. wchodzi w życie prawo zaliczenia jednorazowej amortyzacji w wysokości 100 tys. PLN  w koszty podatkowe od zakupionego środka trwałego z grup 3-6 i 8 KŚT. Co najważniejsze nowelizacja działa wstecz czyli od 1 stycznia 2017 r. Zmiany mają dotyczyć wszystkich firm, niezależnie od wielkości i osiąganych dochodów. Nowelizacja przyczyni się do poprawy…

Czytaj więcej...

Nowelizacja ustawy VAT

Projekt nowelizacji ustawy VAT wprowadza mechanizm podzielonej płatności, tzw. split payment. Płatność będzie się dzieliła na kwotę netto, którą sprzedający będzie otrzymywał na swoje konto bankowe, oraz część VAT, która będzie wpłacana na specjalne konto. Mechanizm ma być dobrowolny.

rejestr podatników VAT

Polska Agencja Prasowa, na podstawie danych z Ministerstwa Finansów poinformowała, o wykreśleniu od początku bieżącego roku przeszło 39 tys. firm z rejestru podatników VAT (dane na dzień 10 kwietnia 2017 r.).