Turn your device in portrait mode.


Najważniejsze zmiany w podatkach od 1 stycznia 2019 r.

 

Samochód osobowy w kosztach podatkowych

  • Do kosztów uzyskania przychodów zakwalifikować będzie można odpisy amortyzacyjne z tytułu zużycia samochodu osobowego do wartości 150 000 zł a nie jak dotychczas 20 tys. euro. Również składki AC będą stanowić koszt uzyskania przychodów w wysokości nie przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 000 zł pozostaje w wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia.
  • Czynsz leasingowy samochodu osobowego będzie stanowić koszty w wysokości nieprzekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy.
  • Od 2019 roku do kosztów podatkowych będziemy mogli zakwalifikować tylko 75% wydatków związanych z eksploatacją samochodu osobowego , który jest używany dla potrzeb działalności gospodarczej jak również do celów prywatnych.
  • Podczas używania prywatnego samochodu osobowego w działalności do kosztów uzyskania przychodu zakwalifikować będzie można jedynie 20% wydatków związanych z jego użytkowaniem. Nie będzie już potrzeby prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, czyli tzw. kilometrówki. Ewidencja (dotychczasowa) pozostanie tylko dla celów rozliczenia kosztów podróży służbowej pracownika, który używa prywatny samochód dla celów pracodawcy

 

Podatek CIT

Zmiany dotyczą również stawki podatku dochodowego od osób prawnych.

W 2019 roku nie będzie już obowiązywała stawka 15%. Po spełnieniu pewnych warunków będzie można przyjąć obniżoną stawkę 9% podstawy opodatkowania. Podstawowym warunkiem będzie limit przychodów, który został ustalony na poziomie 1 200 000 euro.

 

Danina solidarnościowa

Wprowadzono 4% daninę solidarnościową, czyli dodatkowy podatek dochodowy od osób o rocznych dochodach powyżej 1 mln zł. Danina ma być źródłem finansowania Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Facebook - Logo Instagram - Logo