Turn your device in portrait mode.


Działalność nierejestrowana

Od 30 kwietnia 2018 roku możliwe jest prowadzenie działalności nierejestrowanej. Co warto wiedzieć, zanim zdecydujemy się na taką działalność?
Oto najważniejsze informacje:

– Działalność nierejestrowana jest możliwa, gdy przez ostatnie 60 miesięcy nie była prowadzona działalność gospodarcza;
– Działalności nie zgłasza się w CEIDG ani w Urzędzie Skarbowym;
– Miesięczny przychód z działalności nie może przekroczyć 50% minimalnego wynagrodzenia. W 2019 roku limit przychodu to 1125 zł na miesiąc. W przypadku przekroczenia limitu w danym miesiącu należy w ciągu 7 dni zarejestrować działalność gospodarczą w CEIDG;
– Z tytułu prowadzenia działalności nierejestrowanej nie ma obowiązku odprowadzania składek ZUS. Osoba prowadząca tego typu działalność nie dokonuje rejestracji do ubezpieczeń ani nie składa żadnych deklaracji ZUS;
– Osoba prowadząca działalność nierejestrowaną nie odprowadza zaliczek na podatek dochodowy. Z osiągniętego dochodu rozlicza się w deklaracji rocznej PIT-36;
– Nie ma obowiązku prowadzenia księgowości. Wystarcza prowadzenie uproszczonej ewidencji sprzedaży;
– Rejestracja do VAT konieczna tylko w przypadku wykonywania czynności, które nie pozwalają na zwolnienie z VAT zgodnie z art. 113 ust. 13 ustawy o VAT.

Facebook - Logo Instagram - Logo