Turn your device in portrait mode.


12 sierpnia 2017 r. wchodzi w życie prawo zaliczenia jednorazowej amortyzacji w wysokości 100 tys. PLN  w koszty podatkowe od zakupionego środka trwałego z grup 3-6 i 8 KŚT.

Co najważniejsze nowelizacja działa wstecz czyli od 1 stycznia 2017 r.

Zmiany mają dotyczyć wszystkich firm, niezależnie od wielkości i osiąganych dochodów.

Nowelizacja przyczyni się do poprawy płynności finansowej przedsiębiorców i pozwoli zmodernizować park maszynowy.”

Facebook - Logo Instagram - Logo