Podróż służbowa przedsiębiorcy

Każda podróż, która jest związana z prowadzoną działalnością gospodarczą i służy osiągnięciu bądź zachowaniu przychodów lub  zabezpieczeniu źródła przychodów, a odbywa się poza miejscowością siedziby firmy, może być uznawana jako podróż służbowa. Z tytułu wyjazdów służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących do kosztów uzyskania przychodów zalicza się wartości diet  – w…

Czytaj więcej...

Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o.o.

Duże jednoosobowe firmy i przedsiębiorcy rozważający prowadzenie działalności we współpracy z innymi osobami powinni rozpatrzyć przekształcenie działalności w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Przekształcenie w spółkę z ograniczoną działalnością może odbywać się trzema drogami: – stworzenie zupełnie nowej spółki – aport działalności do spółki – przekształcenie w spółkę   Nowa spółka Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, może…

Czytaj więcej...

Mechanizm podzielonej płatności – SPLIT PAYMENT

Od 1 lipca 2018 r. przedsiębiorca płacąc przelewem za faktury może korzystać z nowego mechanizmu – split payment. Mechanizm podzielonej płatności polega zasadniczo na tym, że podatnik VAT może dokonać płatności za nabywane towary i usługi w dwóch częściach – cenę netto na rachunek związany z działalnością podmiotu, natomiast kwotę odpowiadającą podatkowi od towarów i usług…

Czytaj więcej...

JPK na żądanie organów skarbowych – zmiany od 1 lipca 2018 r.

Od 1 stycznia 2018 roku mikrofirmy podobnie jak małe, średnie i duże podmioty zobowiązane są do generowania i wysyłki ewidencji VAT do organów skarbowych w formacie JPK_VAT – Jednolitego Pliku Kontrolnego. Od 1 lipca przedsiębiorca na żądanie organów skarbowych zobowiązany będzie do przesłania Jednolitych Plików Kontrolnych również tych bezpośrednio niedotyczących podatku VAT. JPK na żądanie…

Czytaj więcej...

Wydatki na mieszkanie w kosztach firmy

Wielu drobnych przedsiębiorców prowadzi działalność gospodarczą w prywatnym mieszkaniu lub domu. Czy mogą zaliczyć do kosztów firmy wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją tego mieszkania, takie jak czynsz, prąd, gaz, wywóz nieczystości, odsetki od kredytu mieszkaniowego? Do niedawna było to możliwe pod warunkiem wyodrębnienia na cele działalności gospodarczej całkowicie oddzielnego pomieszczenia, z przeznaczeniem wyłącznie na…

Czytaj więcej...